63

58 – 62

64 – 65

ROZHOVOR

Mecenáš obnovuje významnou pamětihodnost Káthmándú

P

ohřební síně Kriyaputri Bhawan v Pašupati se staly ústředním dějištěm obřadního truchlení Káthmándú v okamžiku, kdy došlo k jejich rozšíření dík pomoci významného místního obchodníka jménem Upendra Mahato, který žije v Rusku. Projekt čítající náklady 450 tisíc dolarů zahrnoval výstavbu nové budovy, rekonstrukci a rozšíření budovy staré a obnovení a rozšíření zahrad, jezírek, chrámů a vodních zařízení. Práce byly dokončeny ve dvou etapách a organizace Pashupati Area Development Trust (Správní středisko pro oblast Pašupati) si část díla převzala v roce 2005, druhou pak v roce 2011, přičemž nadace pojmenovaná podle matky dr. Mahata se nadále stará o údržbu a nezbytné opravy. Redakce magazínu Hinduism Today položil panu Upendrovi v souvislosti s projektem několik otázek.

Komplex Kriyaputri Bhawan v Pašupati navštěvuje od jeho rozšíření a obnovy odhadem 15 tisíc truchlících měsíčně.

Co vás inspirovalo k tomu zafinancovat konkrétně tento projekt?

Žádná země nemůže dlouhodobě prosperovat, pokud pomíjí duchovní rozvoj svého lidu. A duchovno to jsou nejhlubší hodnoty a přesvědčení, jimiž se lidé řídí. S tímto vědomím investuje naše společnost do řady projektů na podporu duchovního rozvoje lidí, kam spadá i tento projekt. Viděl jsem, s jakými nesnázemi se potýkali lidé během 13denního truchlení po smrti svých blízkých ve starých prostorách Kriyaputri Bhawan. Ačkoli síně neposkytovaly základní služby, stály se na ně dlouhé fronty a byly přeplněné. To mě přesvědčilo investovat do jejich obnovy. Pashupati Area Development Trust (PADT, Správní středisko pro oblast Pašupati) vypracovalo šikovný program nazvaný Veřejná účast na rozvoji (Public Participation for the Development). A komplex Kriyaputri Bhawan je výsledkem spolupráce naší společnosti, nadace Phul Kumari Mahato Memorial Trust a PADT, jež probíhala v souladu s jejich programem.

Rodina velebí odkaz nebožky pronášením modliteb, žehnáním a dary příbuzným, s nimiž měla blízký a úctyhodný vztah.

Proč má pro vás osobně význam obřadní truchlení v hinduistické kultuře?

Nejsem striktně věřící, ale snažím se dodržovat tradiční obřady, což chápu jako projev snahy o zachování naší bohaté a velmi jedinečné kulturní identity. A duchovno je nedílnou součástí této kultury. Obřadní truchlení je veskrze emocionální a osobní záležitost. Osobně se však domnívám, že tento obřad potřebuje seriózní novelizaci; neměl by na truchlícího klást tak přísné požadavky.

Obřadní žehnání související se smrtí.

Můžete nám povědět, co si myslíte o významu filantropie pro tento rozvoj?

Nadace Phul Kumari Mahato Memorial Trust, založená v roce 2004 na počest mé milované matky, si klade za cíl podílet se na rozvoji této země prostřednictvím sociální práce a dobročinnosti. Jsem silně přesvědčený o tom, že lidé disponující potřebnými prostředky mají za povinnost přispět k pozvednutí společenské a ekonomické úrovně lidí a sociálních skupin žijících na okraji společnosti. Vášnivě apeluji na své přátele žijící všude možně po světě mimo území Nepálu, aby si tuto svou povinnost uvědomili a aby přispěli jednak finančně, jednak duševně k míru a blahobytu naší milované vlasti. Pokud to uděláme, budou nás následovat i naši přátelé cizinci.

Autorka článku.


Sally Acharyaová

Sally Acharyaová je americká autorka žijící v Káthmándú. Pracovala jako dopisovatelka a reportérka pro Gannett, psala odborné referáty pro American University ve Washingtonu D. C. a její články se objevily ve Washington Post, USA Today a dalších publikacích vydaných v Nepálu a ve Spojených státech. Hovoří nepálsky a je šťastná, že se mohla stát členkou nepálské rodiny.

FOTO © Thomas Kelly