37

36

38 – 39

VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO

Různé víry lidstva – úvod

Přehled náboženských přesvědčení, cílů a duchovních cest – srovnání idejí

P

okud ve vás náboženství kdy vyvolala zmatek nebo úžas, buďte bez obav. Následující série článků byla napsaná právě pro vás. Jde o skromný pokus kolektivu redakce Hinduism Today o to sestavit s použitím stovek zdrojů souhrnný přehled nejvýznamnějších světových náboženství. Hlavní předností textu je stručnost, která však současně představuje i jeho největší slabinu. V zájmu jednoduchosti se záměrně opomíjejí složité a choulostivé rozdílnosti, nemluvě o důležitých výjimkách. Jelikož zde stavíme základní přesvědčení a cíle jednotlivých náboženství vedle sebe, doufáme, že se nám podařilo podchytit, čím se různá vyznání liší od hinduismu a v čem jsou mu naopak podobná. Hodinka strávená četbou následujících stránek také možná pomůže vyvrátit mýtus, že všechna náboženství jsou jedno a totéž, že usilují o to, aby jejich vyznavači dosáhli s použitím stejných prostředků stejného cíle.Ilustrace © S. Rajam