36

33 – 35

37

MODERNÍ UMĚNÍ

Fotoaparát jako prostředek uctívání bohů

Slova umělkyně Manjari Sharmaové.

Manjari Sharma
K

dyž jsem opustila nábožensky založenou komunitu v Indii, mé přestěhování do USA způsobilo obrovskou kulturní změnu. Právě tento kulturní posun mě inspiroval k použití mého prostředku uctívání bohů, fotoaparátu, ke zkoumání, skládání a rozkládání mytologií mé rodné země.

Mým cílem bylo přeměnit vícerozměrné představy soch a zdobených maleb bohů na pouze dvourozměrné fotografie. Po staletí jsme zakoušeli daršany prostřednictvím upřeného zraku na vytvarovanou postavu, vytesanou sochu nebo obraz, které se podobají avatárům popsaným v hinduistických posvátných textech. Tato série obrazů vyzývá návštěvníky, aby se zamysleli nad fotografií jako nad prostředkem vyjádření duchovního vztahu.

Tím, že jsem překlenula propast mezi významnými obřady důležitými pro život mých rodičů a mou vlastní mytologií, se tato série stala důvodem, abych se opět ponořila do své víry, hledala odpovědi na své otázky a posouvala také dále hranice své víry, ne pouze za hranice představivosti, ale také za hrany rámu svých fotografií.

Proměna v Ganéšu. Viz video.

Z výstavy

Kálí
Višnu
Brahmá
Ganéša
Durgá

Příprava Ganéši, boha se sloní hlavou