32

30 – 31

33 – 35

KONFERENCE

Bali hostí konferenci zaměřenou na vzdělání

Nápadů, jak vyřešit složitý problém, je spousta, uskutečnit je už ale není tak jednoduché.

P

řední osobnosti hinduismu se sešli v dubnu na indonéském ostrově Bali, aby se zúčastnili Světového setkání hinduistické moudrosti (World Hindu Wisdom Meet 2014) pořádaného organizací World Hindu Parisad a World Hindu Centre. Tématem setkání bylo „Vzdělání založené na hinduismu“ a jeho sloganem bylo sá vidjá já vimuktajé – „vědění osvobozuje“. Kromě obvyklých prezentací si ještě hinduističtí umělci a mládež z Bali připravili pestrý, poučný a zábavný program inspirovaný MahábháratouRámájanou.

Mezi řečníky byli Sri Sri Ravi Shankar z nadace Art of Living, Swami Paramatmananda, žák Swamiho Dayanandy Saraswatiho a ředitel Arsha Vidya Mandiru v indickém městě Rajkot, Swami Vigyananananda z organizace Vishva Hindu Parisad, Dr. Achyuta Samanta, bývalý rektor Kalingského institutu průmyslových technologií, a Dr. Chinmay Pandya, prorektor Univerzity Dev Sanskriti v Haridváru. Prabhu Darmayasa a I Made Bakta patřili k hlavním organizátorům.

Shromážděné vůdčí osoby hinduismu a světci se shodli, že naší výzvou není jen zlepšit schopnosti a dovednosti hinduistů v oblasti práce s technologiemi, aby obstáli na světovém trhu práce, ale také vytvořit systém vzdělání založené na hinduismu, které by vychovávalo celkově vzdělané, inteligentní a čestné jedince. Jeden řečník vypozoroval, že současný vzdělávací systém sice produkuje vzdělané lidi, ale zcela zanedbává podporu vývoje jejich charakteru.

Indičtí náboženští vůdci zdůraznili, že je třeba smísit moderní vzdělávání se starobylým, tradičním systémem gurukul a védským systémem, ve kterých hrají velmi důležitou roli žijící guruové a duchovní učitelé. Proveditelnost této myšlenky se však nezdála od počátku možná. Indonéský přednášející, zejména Putu Sudira, zdůraznil balijskou koncepci tri hita karana, „tři podmínky „duševní pohody“: harmonii mezi lidmi, harmonii s přírodou a harmonii s Bohem.

I když se mluvilo o mnoho dalších myšlenkách, některé z nich mířily do budoucna a jiné se netýkaly vzdělání, hlavním tématem bylo ustanovit směrnice pro vzdělávání založené na hinduismu a usnadnit spolupráci mezi hinduistickými vzdělávacími institucemi na celém světě. Bylo navrženo vytvoření hinduistické univerzity a také poskytování stipendií studentům, kteří chtějí dosáhnout vyššího vzdělání v oblasti hinduismu. Jeden přednášející navrhl krátké vzdělávací moduly, které by dostatečně umožnili mladým hinduistům čelit s dostatečnou silou pokusům, kdy se je někdo snaží přemluvit, aby změnili své náboženské vyznání.

Ve svém projevu Sri Sri Ravi Shankar prohlásil: „Naším úkolem je přenést starobylou moudrost do moderní doby. Jistě znáte mudrce Márkandéju, který sem přišel z Indie. V Indii se však děti o ršiích neučí, pokud ano, je jim řečeno, že jsou to pouhé výmysly. Dějiny podle jejich učitelů totiž začínají středověkem. Výsledkem je pak to, že děti nejsou hrdí na své vlastní kulturní dědictví, a když se jejich hrdost takto rozplyne, zmizí s ní i kultura. Hinduistické vzdělání by mělo přinést pozitivní, široký náhled na život. Hinduistická moudrost je schopná zneškodnit extremismus již v jeho zárodku. Ve védách je řečeno ‚přijměte moudrost ze všech stran‘. To znamená, že si moudrosti vážíme, ať už přichází odkudkoli, a pokud si jí skutečně vážíme, není zde místo pro extremismus, fanatismus a ani terorismus.“ Jeho organizace nabídla, že se s ostatními podělí o zkušenosti se vzděláváním mládeže.

Swami Paramatmananda řekl osazenstvu: „Dnešní vzdělávací systém se zaměřuje hlavně na peníze a další světská potěšení – arthukámu. V minulosti se lidé neučili jen, jak vydělat peníze, ale to, jak se mají chovat, a to v dnešním vzdělávacím systému chybí.“

Profesor I Made Bakta, tajemník organizace World Hindu Parisad, řekl pro časopis Hinduism Today, že na konferenci se nepodařilo dosáhnout původních cílů, protože někteří z hlavních přednášejících se nemohli dostavit, ale přislíbili svou účast na nadcházejících konferencích. Řekl nám: „Potřebujeme, aby moderní vědecké vzdělání bylo vyváženo výukou hinduistické dharmy. Náš balijský vzdělávací systém, který je řízen z Jakarty, spočívá v pouhých dvou hodinách výuky hinduismu týdně, což není velmi účinné. Rádi bychom to zlepšili.“

FOTO © World Hindu Parisad