26 – 27

24 – 25

28 – 29

Hinduismus na Jávě – 4

„Písečné moře“

Nasedli jsme do terénního vozu Toyota Land Cruiser a vydali jsme se na dlouhou cestu do chrámu Pura Lahur Poten (viz satelitní snímek), který se nachází na úpatí hory Bromo v oblasti „písečného moře“ v tenggerské kaldeře. Dostaneme se tam tak, že pojedeme pár kilometrů za vesnici  Ngadisari až k hřebenu hory, z kterého se nám nabídne pohled na kruhovou kalderu o velikosti 32 m2. V době, kdy se zbortil vrchol hory, z jejího podloží vyrostly čtyři nové sopky včetně hory Bromo.

Jsme ohromeni drsnou krásou tohoto opuštěného místa, kde nalezneme rozeklané vrcholy sopek, kamenité pláně a „písečné moře“. Když jsme dorazili na místo, bylo tam asi sto lidí, většinou to byli turisté, a také skupina motorkářů. Někteří se vydali po pěšině pěšky nebo na zapůjčených koních a poté vyšlapali schody až k samému kraji hory Bromo, aby mohli nahlédnout do kouřícího kráteru.

Stojí zde stará svatyně prince Kesuma, kterému je vzdáván holt během svátku kasada, kdy poutníci z Tenggeru šplhají na vrcholek sopky Bromo, aby jí obětovali rýži, ovoce, zeleninu, květiny a dobytek. Před cestou vykonávají obřady uctívání v chrámu Pura Lahur Poten, aby se jim dostalo požehnání Sang Hyang Widhi Wasy a nebeské hory Maháméru. Lidé věří, že hory ve Střední a Západní Jávě vznikly díky bohům, kteří přenesli původní himálajskou horu Méru na Jávu.

Chrám Pura Lahur Poten, dokončený v roce 2001, je otevřený chrám, podle Paka Dewy je postavený ve východojávském stylu, má mnoho rozličných svatyň, budov a pozemků. Hlavní svatyně je umístěna tak, aby se k hoře Bromo stavila zády, stejně jako všechny další svatyně v této oblasti.

Když jsme do chrámu dorazili, byla tam skupinka balijských poutníků. Jeden z nich, Made Pande Auka, nám řekl: „Chceme v tomto chrámu vykonat púdžu, protože zdejším bohem je Brahmá, který stvořil svět a ke kterému chováme velkou úctu.“

Hora Bromo, největší ohňový oltář na světě – satelitní snímek hory Bromo a okraj „písečného moře“.

Kněz chrámu, Mangku Sugono, nám řekl, že v chrámu se pravidelně střídají čtyři kněží. On slouží tři dny v týdnu od sedmi hodin ráno do pěti hodin večer a ve zbytku týdne se stará o svou farmu. „Hinduismus jsem se naučil na základní škole v Tenggeru a poté jsem se v něm dále vzdělával na Bali. Mám dvě dcery, a když budou chtít, mohou z nich být kněžky. Tento chrám je opravdu velkolepý. Když v něm sedíme a přemítáme o Bohu, můžeme se s ním velice snadno spojit. Tento Brahmův chrám je přímo spojený s horou Bromo.“

Uctívání předků

Ten samý večer se nám poštěstilo účastnit se obřadu entas-entas konajícího se v komunitním centru vesnice  Ngadisari, kterým měl být uctěn jeden z předků. Desítky žen, mužů, chlapců a dívek se účastnily tohoto obřadu. Doprovázeli je také stovky příbuzných, mnozí z nich si užívali štědrou hostinu v přilehlých sálech. Celou událost natáčela skupina mladých kameramanů.

Pár kněží recitovalo mantry a vykonávalo obřady, každý jednotlivý člen rodiny seděl před keramickou miskou obalenou zelenými listy a ozdobenou květinami. Říká se jim pušpha lingga neboli květinový lingam; symbolizují átmana neboli duši zemřelé osoby. Vedle pušpha linggy jsou položené dary a jídlo, které mají usnadnit cestu duše do nebe: peníze, cigarety, pečené kuře, rýže, kokosové ořechy, sladkosti a ovoce.

Když skončí obřad a vše s ním spojené, pušpha lingga je přemístěna na předměstí vesnice do posvátného místa ochránců vesnice, a miska je obřadně zapálena jako oběť. Pak Dewa řekl, že v období hinduistických království bývali zpopelněni jen členové královské rodiny a ostatní pohřbíváni. Tak se tomu děje i dnes jako součást tradice, nehledě na přítomnost islámského náboženství.

Na rozdíl od Indie, kde obřad obvykle vykonává nejstarší syn, zde může bohům nabídnout oběť kdokoli z rodiny, včetně nejmladších chlapců i dívek. Celkově byl tento obřad hlubší a působivější formou uctívání předků, jaký jsem kdy viděl v Indii.


Tenggerské uctívání předků a každodenní život

Obřad entas-entas ve vesnici  Ngadisari, kterým místní lidé uctívají své předky.
Vstup do Pury Sasana Bhakti ve vesnici Pasung.
Hojně zásobený pouliční stánek se zeleninou.
Místní věřící.
Dívky píšící zprávy během přestávky mezi hodinami hudby v Puře Kerta Bhumi ve vesnici Bongso Wetan.
Hlavní svatyně tohoto chrámu se nazývá padmačandí, jávská podoba padmásany.
Pak Dewa s květinovým lingamem (pušpha lingga).

Rajiv Malik

FOTO © pranayogaphoto.com, Google Earth.