12 – 13

10 – 11

14

reklama

Svatopluk Svoboda: Vybrané upanišady zasvěcené Višnuovi

Nakladatelství Siddhaika

Anotace: Višnuismus je u nás i v západních zemích znám především díky aktivitám náboženských škol, ve středu jejichž zájmu je bůh Kršna. Samotný višnuismus ale představuje mnohem širší mystické, sociálně-kulturní a filozofické spektrum. Jednotliví avatárové boha Višnua, resp. principy či božstva s Višnuem ztotožněné, se dostávají do popředí ve školách jim zasvěcených, v nichž přitom ostatní avatárové či bohové hrají typicky již jen sekundární nebo podpůrnou roli. Publikace otevírá dveře do této, v češtině málo známé, oblasti. Přináší upanišady, které velebí Nárájanu, Rámu, Narasinhu a Kršnu. V komentářích a přílohách se věnuje i dalším Višnuovým aspektům, jako jsou Hajagríva, Dattátréja, Varáha, Hari, Parašuráma či Sujadžňa. Z většího počtu višnuistických upanišadů jich vybral překladatel a kompilátor čtrnáct – jsou přeloženy převážně dle Deussena a Aiyara. Vnitřní smysl těchto textů je vysvětlován v komentářích. Autor je následovníkem méně známé višnuistické školy nárasinhovců.

Snahou díla je oslovit duchovní praktikanty napříč různorodými vyznáními mystických tradic. Protože nauky zde reprezentované jsou do značné míry závislé na sanskrtské terminologii a protože přinášejí četné mantry, jejichž správná výslovnost je podmíněna přesným přepisem, je použito jednotné transliterační schéma, dobře známé z mezinárodní indologické literatury.Na pravodách ležící kosmický Nárájana. Nástěnná malba ve višnusitickém chrámovém komplexu Šrí Ranganáthasvámího, Šrírangam (nedaleko od Tiruččiráppalli). Foto © Rasa Ravi, 2007.