6 – 8

3 – 5

9

Krátké zprávy ze světa

Globální dharma


BELGIE

Bruselské přehlídky Ogoh-Ogoh

O

d roku 2011 se v Belgii konají slavnosti njepi a oslavuje se při nich příchod balijského nového roku na konci března. Nejprve se tato oslava konala v hinduistickém chrámu Pairi Daiza v Brugelette a v roce 2013 byla přemístěna do Bruselu. Njepi podle zvyklostí začíná obřadním koupáním chrámových symbolů bohů. Poté jsou umělecky vyrobeny postavy Ogoh-Ogoh (démonické postavy), které pak lidé v průvodu nosí ulicemi měst a vesnic, aby odehnaly zlé duchy.

Čas oslav: Strašidelná postava Ogoh-Ogoh je nesena bruselskými ulicemi.

Letošní slavnost podpořila bruselská Bienvenue, komunikační a turistická kancelář města, která podporuje a pomáhá uspořádat velké sváteční, kulturní a sportovní akce. Průvod se odehrál za pomoci městské samosprávy a policie, která uzavřela ulice, aby hlavní ulicí mohly procházet čtyři vysoké postavy Ogoh-Ogoh. Přehlídky se účastnily čtyři stovky Indonésanů, také balijští hinduisté z Nizozemska, Francie, Německa, Švýcarska a Rumunska. Součástí slavnosti byli pestře odění tanečníci, jásající dav lidí a tradiční balijská hudba, jejíž rytmus udávaly bubny kendhang.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stopa, kterou zanechává konzumace masa

P

odle nedávného výzkumu, jehož výsledky představila Národní akademie věd, je nejúčinnějším způsobem, jak zmenšit Američanům náklady na stravu, omezení konzumace hovězího masa. Hlavní autor tohoto výzkumu, profesor Gidon Eshel z newyorské Bard College, řekl pro BBC News: „Zaměřili jsme se na porovnání dopadu produkce hovězího, vepřového a drůbežího masa, mléčných výrobků a vajec na stav půdy a spotřebu vody, únik reaktivního dusíku a skleníkových plynů. Celková stopa, kterou po sobě zanechává produkce hovězího masa, je obzvláště velká, protože výroba tohoto masa není finančně nákladná, ale je k ní třeba hodně zdrojů.“

Krmíme naši potravu: Krávy sice mohou požírat různé druhy rostlin, ale z toho, co žerou, jsou schopné zpracovat jen minimum potřebné energie.

Studie poukazuje na to, že v porovnání s produkcí ostatních druhů masa, k produkci hovězího masa je potřeba 28× více půdy a 11× více vody a uniká při ní do ovzduší 5× více skleníkových plynů a 6× více dusíku. Navíc studie ukazuje, že produkce brambor, rýže a obilnin vyžaduje pouze šestinu zdrojů, které jsou potřeba k produkci jiných potravin.


KANADA

Rozptýlení popela

J

iž za pět let se díky různorodosti kultur přistěhovalců do Kanady změnil způsob, jakým tamní lidé zacházejí s mrtvými. Protože hinduisté neměli místo, kde by mohli rozptýlit popel svých zemřelých blízkých, ontarijská Hinduistická federace spolupracovala s členy tamní komunity, orgány, které se snaží uchovat památku zemřelých, a státními úředníky, aby vytvořili lokální směrnice pro rok 2009, které by dovolovaly, aby mohl být popel mrtvých rozptýlen na půdě nebo ve vodě.

Zpět do přírody: Květiny a popel vznášející se na hladině.

Podle článku v The Star si ontarijské pohřební služby, nemocnice a vládní orgány osvojily zvyky hinduistů, buddhistů a příslušníků dalších náboženství. Díky přívalu hinduistických tradic, a z dalších praktických důvodů, se poměr kremací v oblasti zvýšil na 60 % a stále roste.


MEXIKO

Státem podporovaná jóga

V

 únoru letošního roku mexická vláda federálního distriktu odhlasovala, že bude ve spolupráci s mexickým Sportovním institutem sponzorovat hromadné cvičení jógy na veřejných prostranstvích v Mexico City. Tato cvičení, která jsou všem přístupná zdarma, se konají každou neděli na Paseo de la Reforma, široké třídě, která protíná střed města.

Bezplatné hodiny jógy: Místní občané a náhodní kolemjdoucí se pravidelně scházejí na Paseo de la Reforma, aby si pod vedením učitele každou neděli ráno zacvičili.

Jako součást kampaně za zvýšení fyzické aktivity občanů mexická vláda doufá, že tato cvičení zlepší celkový zdravotní stav obyvatelstva šířením hlavních myšlenek jógy, ideálů celistvosti a smíření. Tyto bezplatné hodiny jógy tvoří jednu z nejúspěšnějších částí federální kampaně za zdravý životní styl. Jeden z účastníků řekl pro noviny El Sol de Mexico, že „hodiny jógy jsou dobře vedeny, zvláště pro začátečníky, a je na nich dobrá atmosféra, protože se snaží předat poselství o mírumilovném soužití.“


ZDRAVÍ

Ozdravující půst

N

edávný výzkum ukázal, že aspoň třídenní půst významně ovlivňuje regenerační schopnosti lidského imunitního systému. Podle článku v Medical News Today výzkum, který byl publikován v odborném časopise Cell Stem Cell, vedl Valter Longo, profesor gerontologie a biologie na Kalifornské univerzitě.

Zdravé odříkání jídla: Třídenní půst povzbuzuje regenerační schopnost buněk imunitního systému.

Nejprve Longo prováděl pokusy na myších a později zkoušel svou teorii i na lidech. U myší opakovaný cyklus dvoudenního až třídenního půstu v období šesti měsíců zabil imunitní buňky, které byly starší a poškozené a přitom se z kmenových buněk vytvářely buňky nové. Zjistil, že půst pravděpodobně povzbudí spící buňky imunitního systému, aby opět byly aktivní a obnovovaly se. Během půstu lidské tělo využívá zásoby tuky, glukózy a ketonů k recyklaci odumřelých imunitních buněk.

Longova studie jako první ukazuje, že přírodní zásah může způsobit regeneraci orgánu nebo systému pomocí kmenových buněk.


USA

Otevření chrámu v Seattlu

D

ne 13. května se tisíce hinduistů ze státu Washington sešly v Hinduistickém chrámu a kulturním centru (HTCC – Hindu Temple Cultural Centre) v Bothellu, aby shlédli instalaci nové podobizny (múrti) božstva v nejnovějším a největším chrámu státu. Po instalaci následovaly tři dny tradičního chrámového vysvěcování (mahákumbhábhišéka). Podle článku v Seattle Times hinduistická populace v Seattlu neustále roste, jejími členy je hodně softwarových inženýrů, kteří se do oblasti přistěhovali. Počet hinduistů v hrabství King, Snohomish a Pierce se za šedesát let zvýšil z 20 000 na dnešních 60 000.

Umístění murti v chrámu: Na hlavní múrti boha Vénkatéšvary se rituálně nalévá mléko. Socha je vyrobena v Indii z černé žuly. Hlavní kněz, Satyanarayana Acharyulu Narayana, vpravo, vede tento obřad očisty.

Mani Vadari, předseda představenstva HTCC, řekl: „Uskutečnil se 27 let starý sen.“ Podpředseda Nitya Niranjan pro The Seattle Times dodal: „Když uctíváme bohy doma, naše modlitby směřují nejprve k nám a k našim rodinám. Když se modlíme zde, naše modlitby směřují k celému světu. V tomto chrámu nás učí milovat celý svět.“ Bůh Vénkatéšvara je první ze šesti dalších múrti, které má HTCC v plánu umístit v chrámu. Centrum má dokonce v plánu postavit větší Šivův chrám na přilehlém pozemku a tento chrám by po dokončení stavby měl být jedním z největších hinduistických chrámů ve Spojených státech.


VĚDA

Léčivý olej ze santalového dřeva

P

odle studie Dr. Hanse Hatta z německé univerzity Ruhr-Universität Bochum kožní buňky vnímají vůni a příznivě reagují na aplikaci molekul santalového dřeva. I když je dobře známé, že lidé mají tyto čichové receptory v nose, nyní je to poprvé, kdy někdo zjistil, že tyto receptory nalezneme i v buňkách nejsvrchnější vrstvy naší kůže.

Výzkum Dr. Hatta, který byl publikovaný 8. července v Journal of Investigative Dermatology, ukazuje, že když je vůně syntetického santalového dřeva v blízkosti těchto receptorů, začnou působit na dráhu závislou na vápníku. Tato dráha zajišťuje rychlejší přenos buněk do poškozené tkáně. Aktivované receptory také způsobují 32 % nárůst množení buněk. Dr. Hatt řekl pro Time, že objev by mohl vést k dalšímu výzkumu hojení ran a možná by to přispělo i k léčbě rakoviny, protože T-buňky, které hubí rakovinotvorné buňky, také obsahují čichové receptory.

Hatt prohlásil: „Cítím se povinen přesvědčit své kolegy, zvláště ty na klinikách, že tento početný druh čichových receptorů hraje velkou roli ve fyziologii buněk.“ Léčivé účinky oleje ze santalového dřeva mohou být částečným vysvětlením, proč je toto dřevo pro hinduisty na celém světě posvátnou látkou.


USA

Náboženství v jednotlivých státech

N

edávno zveřejněná zpráva Asociace statistiků amerických náboženských sdružení, jejímž základem byly informace nashromážděny v USA v roce 2010 během „Sčítání věřících lidí: náboženské spolky a průzkum jejich příslušníků“, nabízí detailní přehled náboženských spolků ve Spojených státech. Přestože v USA žije přibližně 2,4 milionů hinduistů, studie ukázala na to, že z nich přes 80 000 žije v oblasti New Yorku a 80 % příslušníků všech hinduistických skupin žije v oblasti velkých metropolí. Průzkum také poukázal na to, že hinduismus se stal druhým nejčastějším náboženstvím v Arizoně a v Delaware a počet hinduistů v dalších státech neustále stoupá.

Nový pohled: Tato mapka nabízí vzácný pohled na druhé nejrozšířenější náboženství v převážně křesťanských Spojených státech.

Stručně…

▣ V lednu se v severní Itálii více než tisícovka lidí účastnila náboženské slavnosti šóbha játráPregognagu. Na této akci, kterou pořádal chrám Shri Hari Om, nechyběla tradiční dramata, hudba, tanec a modlitby, konal se také slavnostní průvod k Piazza Matteotti, kde davy lidí pozdravil starosta města Dimitri Melli. Hinduismus byl v Itálii uznán jako jedno z oficiálních náboženství teprve nedávno.

▣ 15. června byl v Austrálii otevřen první hinduistický chrám, středisko sociálních služeb a indická kulturní vzdělávací instituce. Sankat Mochan Kendra bude sloužit hinduistům z celé země.

▣ Podle článku v The Hindu se v nedávná zprávě Spojených národů píše, že Nové Dillí je v současnosti druhé největší město na světě, má 25 milionů obyvatel, ale ještě daleko nedosáhne na 36 milionů obyvatel japonského Tokia. V nedávné době se prudce zvýšil počet velkoměst s počtem obyvatel nad 10 milionů. V roce 1990 jich bylo jen 10 a dnes jich je již 28. V roce 2030 by na Zemi mělo být zhruba 48 takových měst.

▣ V německém městě Bielefeld žije okolo 5000 hinduistů a nyní mají nový svatostánek. Hinduistický chrám na Am Stebkamp se spojil s Muruganovým chrámem Kalyana Thiru v Ummelnu, který je hlavním centrem hinduismu v oblasti. Kněz chrámu Sarma Iyer Parameswaran řekl, že brzy chrám nabídne i hodiny jógy a meditace.

▣ Na začátku července Satguru Bodhinatha Veylanswami vedl slavnostní instalaci sochy Murugana v chrámu Somnath Spiritual Park na Grand Bassin na Mauriciu. Této události, kterou pořádala Nadace Sri Skanda (Sri Skanda Foundation), Hinduistický dům (The Hindu House) a Duchovní park (The Spiritual Park) v Rivière du Rempart, se účastnily zástupy věřících a vůdčí osobnosti hinduistické komunity.

FOTO © metrobali.com, Hernani Larrea, mairneecotours.com, El Sol de México, mirsovet.ru, Alan Berner – The Seattle Times, yogandha.com, Asarb.