1 – 2

3 – 5

▲ (Na obálce:) Rishi Bahudanda Sajeevo Dharmo Telaba, kněz chrámu Pura Sasana Bhakti, Pasung, Jáva.

▲ Muniji (od středu napravo) zahajuje projekt Encyclopedia of Hinduism s prezidentem univerzity South Carolina Dr. Harrisem Pastidesem (uprostřed) a Annou Hazareovou (po levém boku Munijho).

OBSAH

Bohové se usmívají (obrazová upoutávka) • 3–5

Globální dharma – krátké zprávy ze světa • 6–8

Požehnání gurua • 9

Cesta do vyššího stavu vědomí • 10–11

(reklama) • 12–13

Citáty • 14

Namísto fotografování podobizny bohů malujme | Smysl života • 15

(reklama) • 16

Odhalování posvátných textů • 17

Hinduismus na Jávě – úvod • 18–19

Hinduismus na Jávě – 1 • 20–21

Hinduismus na Jávě – 2 • 22–23

Hinduismus na Jávě – 3: Pak Dewa Suratanya obhajuje tenggerské tradice • 24–25

Hinduismus na Jávě – 4 • 26–27

Hinduismus na Jávě – 5 • 28–29

Hinduismus na Jávě – 6 • 30–31

Bali hostí konferenci zaměřenou na vzdělání • 32

Kde se smrtelníci stávají nesmrtelními • 33–35

Fotoaparát jako prostředek uctívání bohů • 36

Různé víry lidstva – úvod • 37

Hinduismus • 38–39

Buddhismus • 40

Džinismus • 41

Sikhismus • 42

Taoismus • 43

Konfucianismus • 44

Šintoismus • 45

Zoroastrismus • 46

Judaismus • 47

Křesťanství • 48

Islám • 49

Víry světa v ilustracích • 50

Střežíme nejdůležitější milníky hinduismu • 51–57

Třináct dní truchlení a vykoupení • 58–62

Mecenáš obnovuje významnou pamětihodnost Káthmándú • 63

Od ducha k předkovi • 64–65

Pozvednutí sjezdů mládeže na vyšší úroveň • 66–67

Studenti činí skok vpřed • 68–71