52 – 53

50 – 51

54 – 55

Yogaswamiho učení

V

​edle tamilštiny uměl plynně mluvit i anglicky, ale ve svém domku měl jen jedinou knihu, Jóga-sútru od Pataňdžaliho. To bylo vše, co potřeboval, spolu s vedením svého gurua. Často se Yogaswami dával spontánně do zpěvu, a pokud tomu přálo štěstí, někdo z přívrženců jeho slova zapsal, aby se z nich mohli radovat i ostatní. Někdy přišel k někomu ze stoupenců na návštěvu už s napsanou písní, kterou zaslechl zvnitřku, a věnoval ji rodině. Yogaswamiho sebrané spisy tvoří celkem 385 písní natčintanai, dvacet dopisů a kolem 15 tisíc stručných rčení.

Stoupenci sepisovali Yogaswamiho perly moudrosti. Ty se posléze dočkaly souborného vydání v knižní podobě.

Yogaswamiho učení zkoumá tajemství jógy, odkrývá božská vnuknutí na duchovní cestě a velebí Chellappaswamiho a obzvlášť Mahádévu, nejvyššího pána Šivu, a vyhýbá se přitom spletitým konstrukcím tamilštiny. Mluvil působivě, umělecky, ale všedním jazykem. Jeho řeč byla skutečně řízně jednoduchá a dokonce i jeho hlubokomyslné písně natčintanai jsou vyjádřeny běžnými slovy, na rozdíl od klasických veršů v Tirumurai od starších světců. Natčintanai jsou osobním deníkem mnoha žánrů, do kterého svámí zaznamenal své zážitky, poznání, trápení i naděje. Jazyk i sloh jsou přímočaré. Jeho verše o Muruganovi a Šivovi působí tak důvěrně, že byste téměř mohli prostrčit ruku stránkou a dotknout se jich. Promlouvá k ještěrce a pávovi s důvěrou, že i oni mu mohou být na jeho výpravě nápomocni. Využívá lidové písně a tance, čímž dává najevo, že mluví k běžnému člověku. Přivádí nás cestou ke guruovým nohám, a často nám připomíná, že to je, proč se člověk narodil: aby složil Šivovi, meditoval o Šivovi a nalezl jednotu se Šivou.

 

Pojď, nabídni oběť, ó, má mysli, u posvátných nohou guruových, který řekl: „Není nic špatně,“ a utěšil mé srdce. Pojď rychle, rychle, ó, má mysli, ať se smím poklonit Pánu, který mě poctil tím, že řekl: „Všechno je pravda.“ Pospěšme, ó má mysli, s důvěrou navštívit toho, kdo toho dne v nallurském chrámu pronesl: „Neznáme.“ Pojďme brzy a kvapem, ó má mysli, navštívit Chellappana, který zas a znova opakuje: „Je to, jak to je.“ Pojď, ó má mysli, prozpěvovat o tom, který poblíž vozu prohlásil: „Kdo ví?“ s radostí a veselým srdcem, aby se to dozvěděl celý svět. Pojďme hned do Nalluru, ó má mysli, abychom velebili satgurua, krále lvů na cestě odříkání, kterou nikdo nezměří. Pojďme s potěšením, ó má mysli, pohlédnout na svého otce, který nepodléhá touhám ani vzteku, a oděn je v ošuntělé hadry. Prosím, pojď za mnou, ó má mysli, spatřit nádherného, který nezná mantry ani tantry, ni poctu nebo potupu. Pojď, ó má mysli, věnovat svou lásku guruovi, který nezná strach, jenž se jako šílenec potuloval kolem a žádal pouze almužnu. Pojď, ó má mysli, se připojit k tomu, který je zárukou neměnné milosti a je Pánem, který stojí vysoko nad třiceti šesti tattvami.

 

Cesta je tak jednoduchá, ale vy si to ztěžujete tím, že se upínáte k myšlence, že vy jste vy a já jsem já. My jsme jedno. Díváme se na slunce a cítíme jeho paprsky. Totéž slunce, tytéž paprsky, tytéž smysly, které ten pocit vytvářejí. Totéž se děje, když pohlédneme dovnitř. Cítíme daršan Pána vesmíru Šivy bez příkras. Tentýž daršan ucítíte vy stejně jako já. Není váš Šiva nebo můj Šiva; Šiva je všechno. Musíme spálit touhu a nechat vlastní ego se rozplynout ve vědomí toho, že Šiva je vším a všechno je Šiva. Na pomoc máte milion božstev. Musíte je jen vzývat a udržovat se bdělí prostřednictvím sádhany. Pak dokážete vidět vše jako jedno a okusíte božský nektar.

Yogaswamiho filozofické písně a extatické stavy často vznikaly u nohou Thaijálnájakí (bohyně Párvatí) u oltáře v nedalekém chrámu, kde ve svém nitru slyšel cinkání zvonků u jejích kotníků.

Není jednoduché ovládnout mysl. Nemůžete toho dosáhnout za den, dokonce ani za rok. Neutuchající snahou je možné si myšlenky trochu podmanit. Tímto způsobem může být neovladatelná mysl nakonec přivedena k poslušnosti. To je to nejvyšší vítězství.

 

Nikoho nenazývejte hříšníkem! To Jediné Nejvyšší je všude, kam se podíváte. Všechen pláč a modlitby k Němu přijdou. Buďte jako děti. Odřekněte si veškerý vztek a závist. Vyhýbejte se touhám a prokletému alkoholu. Družte se s těmi, kdo praktikují odříkání (tapas). A přidejte se tak k velkým duchům, kteří si uvědomili Sebe prostřednictvím sebe samých.

 

Každý musí najít svou cestu, která mu bude vyhovovat. Vlak může jet jen po kolejích.

 

Stejně jako líbáme své děti, než odcházíme do práce, musíme každý den věnovat lásku Pánovi.

 

Pokud se zbavíte iluze, uvidíte, že Šiva prostupuje vším.

 

Pokud chcete v tomto zrození dosáhnout osvobození, udělejte ze své mysli kremační půdu a všechny své touhy spalte na popel.

 

Svět je ášram, cvičební prostor pro dosažení svobody. Každý vykonává svůj úkol podle vlastních měřítek.

 

Musíte meditovat ráno, večer i v noci, než jdete spát. Jen vyslovujte jméno „Šiva“ a dvě minuty seďte v tichosti. Zjistíte, že vše ve vašem životě zapadá na své místo a vaše modlitby budou vyslyšeny.

 

Nechte štěstí i zármutek přicházet a odcházet jako mraky.

Kresby © S. Rajam