41

38 – 40

42 – 43

Obraz zobrazuje Yogaswamiho zcela vpravo, s původními satguruy v jeho linii po jeho pravici: Chellappaswami, Kadaitswami, Riši z Himaláje, Tirumúlar a Nandinátha. Jeho následovník, Satguru Sivaya Subramuniyaswami, je pod nimi s rozpaženýma rukama.

Moc parampary

Ohlédnutí za životem a učením Yogaswamiho

Y

​ogaswami (Jógasvámí) byl záhadná směsice: samotářský mystik, k jehož nohám se přicházely klanět davy lidí, milující guru, který se často uchyloval k nevybíravým výrazům, muž jen s malým vzděláním, jehož spisy dosahují úrovně té nejvyšší filozofie, jógin, který s potěšením jezdil přes vesnice autem, prostý muž, který ohromil každého, kdo se s ním potkal. Jeho život je popsán v knize The Guru Chronicles z roku 2009 vydané organizací Himalayan Academy, čítající 816 stránek duchovní biografie pod Nandinátha sampradáju patřící Kailása parampary, z níž byl Yogaswami nejuznávanějším satguruem 20. století (sampradája – nábožensko-jógická tradice; parampará – guruovská linie). Kniha obsahuje příběhy z jeho života, jeho žákovská léta u Chellappaswamiho, jeho filozofické náhledy a jeho vztah k desítkám tisíců stoupenců a věřících. S. Rajam z Tamil Nadu v Indii byl pověřen, aby tyto příběhy převedl do umělecké podoby. Renomovaný umělec pracoval dva roky, na jejichž konci stojí mistrovské zobrazení džaffnánské kultury a osobností, které obklopovaly Yogaswamiho.

 

Bez satgurua jsou filozofie, mantry i znalosti marné. Jeho jediného, kdo je skutečný satguru, vyvolil Bůh, aby uchovával, co je mu svěřeno tradicí. Proto by se člověk měl všemi silami snažit vyhledat pokračovatele nepřerušené tradice, táhnoucí se až k nejvyššímu Šivovi.

Kulárnava-tantra, 10. 1

 

Spatřuji Boha ve všem. Všude se mu klaním. Všechno je Bůh! A já to můžu říkat, protože nevím. Ten, kdo nic neví, ví všechno. Pokud nic nevíte, jste čistí. Nevědomost je čistota. Nevědění je vědění. Tehdy jste pokorní. Pokud víte, nejste čistí. Lidé říkají, že vědí, a vykládají vám tohle a tamto. Ale neví. Nikdo neví. Nechcete nic vědět. Já nevím. Proč byste měli chtít vědět? Prostě buďte takoví, jací jste. Nechcete vědět. Nechte Boha, ať jedná skrze vás. Zřekněte se toho „chci to vědět.“ Nechte mluvit Boha. Té myšlenky vědění je třeba se vzdát. Myslete, myslete, myslete. Pak přijdete k poznání: „nevím.“ Já nevím. Vy nevíte. Nikdo neví. Je to tak. Kdo ví? Pokud můžu říct „nic nevím,“ pak jsem Bůh.

Yogaswami

Kresba © S. Rajam