13

12

14

ČTENÁŘI O HINDUISM TODAY

Všechny děti jsou nádherné duše

K

​dyž Jennifer potkala Rona Burkea v roce 1980, bylo jí 16 let a snila o tom, že se stane herečkou. O dva roky později se vzali a založili si vlastní podnik. Svou touhu po divadelních prknech však opustit nedokázala. Jednou byla pozvána, aby se zúčastnila představení klaunů a najednou do sebe vše zapadlo. Našla své životní poslání. Stala se klaunem Ticklesem, chodila na univerzitní kurz klaunského umění a od té doby pořád jen hraje. Představení nedělá sama. Manžel Ron se k ní brzo přidal, nechal svého podnikání a podílí se na jejích představeních. Když se jim narodily děti – Sunny, Spring a Aubrey –, jakmile uměly chodit, přidaly se ke svým rodičům a vytvořily klaunskou bandu. Děti také vnesly do představení nový kouzelný prvek: hudbu.

Burkeovi se shromáždili, aby se společně vyfotili pro Hinduism Today.

V dnešní době jejich představení prolínají interludia tuctů hudebních nástrojů, ze kterých jsou mladí lidé nadšení. Hudba ale má i svou vážnou stránku. Dcera Spring (vlevo na fotografiích), která má magisterský titul ve hře na housle, učí na několika hudebních školách ve Vancouveru v Kanadě, kde rodina žije.

Dalším kouzelným prvkem, který obohatil rodinné představení, jsou dvě vnoučata Luna, které je 8 let, a India, které je 6 let. Dívky se staly součástí rodinné tradice tak přirozeně a nadšeně jako jejich předci.

Během těchto let Ron posilňoval svou druhou vášeň, o kterou se dělil se svou rodinou: duchovnost. V roce 1973 potkal Satgurua Sivayu Subramuniyaswamiho (gurudévu), zakladatele magazínu Hinduism Today a okamžitě jím byl uchvácen. „Vše, co gurudéva řekl, bylo pravdivé a hluboce to na mě i celou rodinu působilo po celé roky. Pomohlo to naší rodině v tom, že jsme zůstali všichni šťastně pohromadě, inspirovalo nás to a naše klaunství obdařilo hlubokým smyslem a cílem. Poštěstilo se nám vykonávat povolání, při kterém spojujeme všechny naše síly, abychom rozdávali smích a radost a zanechávali pouze šťastné vzpomínky. Je to opravdové požehnání.“

„Musíme hodně zapojovat vlastní intuici, abychom odhadli každou skupinu dětí a věděli, co máme dělat. Za tuto schopnost vděčíme hinduismu a časopisu Hinduism Today. Díváme se na všechny děti jako na nádherné duše. Naučili jsme se nahlížet do jejich myšlenek, vidět věci tak jako oni a stali jsme se takovými, jak nás oni sami vnímají a naše představení tedy těší jejich srdce.“

Dnes Ganéša, Šiva a gurudéva zaujímají místo v jejich rodinné svatyni, kde denně vykonávají sádhany, při kterých čtou ze svatých textů a také z Hinduismu Today, provádějí opakování manter, tj. džapu, a zpěv posvátných písní (bhadžany). „Jsme hinduisté celým svým srdcem,“ prohlašuje Ron. „Magazín je náš stálý společník. Stálé nám připomíná věci, které bychom jinak lehce zapomněli, a udržuje nás v kontaktu s podobně smýšlejícími lidmi z celého světa, což nám dodalo mnoho sil.“

Převlečeni a připraveni na představení. Fotografie na zdi na obou fotografiích je portrét gurudévy z roku 1973, když se s ním Ron seznámil.

Burkeovi každý měsíc darují peníze Fondu na vydávání časopisu Hinduism Today (Hinduism Today Production Fund), který je součástí Nadace hinduistického odkazu (Hindu Heritage Endowment, HHE). „Časopis nám tolik pomohl,“ vysvětluje Jennifer. „Chtěli jsme mu to tedy oplatit, aby mohl stále pokračovat ve svém úkolu, který se podobá tomu našemu. Každé nové číslo časopisu je jako představení a nová příležitost, jak rozdávat radost a štěstí.“

I vy můžete rozdávat radost tím, že poskytnete finanční podporu fondu na vydávání tohoto časopisu. Můžete peníze darovat jednorázově nebo pravidelně jako Burkeovi každý měsíc, bližší informace najdete na stránkách HHE.

FOTO © John Shoy.