12

10 – 11

13

reklama

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Šivy k Šamkarovi

Nakladatelství Siddhaika

Anotace: Postava Šivy v sobě zahrnuje mnohé zdánlivě neslučitelné principy jako tvrdý asketismus, odloučení od světa a život v ústraní nedostupných vršků hor, v kontrastu k roli hospodáře a otce rodiny, jež je symbolizována jeho jménem a epitetem Šamkara (Šankara). Jak a proč se ze ztělesnění pána jógy stal otec zapřažený do dění ve světě? Jaká cesta vede od odtažitého poustevníka žijícího v nedostupných jeskyních k milujícímu manželovi, na jehož bedrech závisí chod světa? Jaký je příběh Šivy, který se stává Šamkarou?Šiva odvážející svou choť do své horské poustevny na svém býku Nandinovi. Nástěnná malba na nádvoří Brhadíšvarova chrámu, Thaňdžávúr (Tanjore). Foto © Rasa Ravi.