9

6 – 8

10 – 11

NÁZORY

Dharma v akademické sféře

Plán, jak změnit studium indické civilizace

J

​eště nikdy v historii nestudovalo indickou kulturu tolik studentů jako dnes v rámci osnov formálních vzdělávacích systémů v Americe. Toto studium tvoří část dnešních kurzů Světová civilizace a Světová historie na základních a středních školách i univerzitách. Díky těmto kurzům mnoho studentů získává „autoritativní“, ale zpochybnitelné, znalosti o indické civilizaci.

Autor článku.

Aby si zajistila pravdivé vypravování o svých kulturách, střediska pokročilejších studií čínské, japonské a islámské civilizace, kultury a náboženství se významně rozšířila na stupni amerického vyššího vzdělávání. Avšak pokročilé, srozumitelné programy zaměřující se na indická civilizační a sociokulturní studia existují jen zřídka. Význam a vliv těchto vzdělávacích středisek není americkými Indy dobře pochopen. Jihoasijská centra, která existují, se zaměřují hlavně na socioekonomické a geopolitické skutečnosti jihoasijských národů, ale podceňují význam indické civilizace, jejího tradiční náboženství a kultury.

Hlavní problém spočívá v převažujícím učení o indické civilizaci, zvláště o hinduistické dharmě. Základem obojího je pojem dharma znamenající „to, co udržuje a trvá“ a definující jedinečnost indické civilizace, čímž se podílí i na její nepřerušované tisícileté kontinuitě. Spojovat však dharmu převážně s náboženstvím nebo pouze s tím, jak ji interpretují eurocentričtí akademici, brání pochopitelnému ocenění jejího historického významu jako systému vědění. Tato špatná interpretace ohrožuje samotnou definici indické identity jako významné součásti světových dějin a civilizace. Nadace civilizace Dharma (The Dharma Civilization Foundation – DCF) je losangeleská nezisková organizace, v níž pracuji jako její správce a zakládající prezident. DCF byla založena z důvodu, aby povýšila multidisciplinární studium a výzkum dharmy na stupeň akreditovaného vyššího vzdělání – tedy zaručila možnost tohoto studia i na univerzitách. Organizace spolupracuje s velmi kvalifikovanými lidmi a snaží se vyvinout jednotný a transformativní přístup k porozumění indické kultuře, náboženství a civilizaci, který bude podporovat vypravování o indické historii, jež by bylo v souladu se skutečně prožitou zkušeností dharmy. Toto úsilí má význam v současném celosvětovém i indickém kontextu, inspiruje nás také do budoucna a tvoří protiklad k převažující euroamerické verzi o indické kultuře.

DCF by ráda splnila svou misi vytvořením odpovídající akademické a intelektuální infrastruktury, která by zahrnovala i profesury, střediska pokročilých studií, spolky, stipendia, dotacemi financovaná místa a nové studijní programy, odborné časopisy, knižní série a další publikační činnost. Mnoho ze jmenovaných projektů už se realizovalo, zejména dotovaná místa na Kalifornské univerzitě v Irvinu nebo na University of Southern California, stejně tak jako publikování odborného časopisu International Journal of Dharma Studies.

DCF a Unie teologických vysokých škol (Graduate Theological Union – GTU), která spolupracuje s Kalifornskou univerzitou v Berkeley, se nedávno dohodly a staly se partnery. Jejich společným cílem je založit Středisko studií dharmy (Center for Dharma Studies) v rámci GTU, stejně tak jako založit Vysokou školu hinduistických studií dharmy (Graduate School of Hindu Dharma Studies) jako nezávislou instituci vyššího vzdělání spolupracující s GTU.

V tomto úsilí napomáhá DCF její filozofie: Raději vzájemná dohoda než střetnutí civilizací – ékam sad vipráha bahudhá vadanti („pravda je jen jedna: moudří ji však nazývají mnohými jmény“). DCF vyzývá indoamerickou komunitu, aby se zapojila do této historicky významné vize a úkolu a přispěla k jejich naplnění.

Prof. Shiva G. Bajpai

Shiva G. Bajpai, PhD, je emeritním profesorem historie na Kalifornské státní univerzitě (California State University) v North­ridge.