6 – 8

3 – 5

9

Krátké zprávy ze světa

Globální dharma


KÉRALA

Čas oslav

Z

​ačátkem dubna malabarský kraj v Kérale oslavil své hudební a pestrobarevné svátky púram. Nejstarší a nejpropracovanější svátky se konaly ve Vadakkumnáthanově chrámuThrissuru. Sedm dní jsou budovy obklopující chrám vyzdobeny barevnými světly a lidé velkolepě slaví v období letních veder.

Sloni v průvodu: Během přelidněného festivalu nastrojení sloni kráčí za řadami paňča­vadjam­ských hudebníků.

Letošní událost se neobešla bez ohňostroje, průvodu slonů a unikátu tohoto festivalu, rytmického paňčavadjamu (orchestru tvořeného pěti hudebními nástroji) a průvodu, kterého se účastnilo 250 hudebníků mezi deseti tisíci věřícími.

Událost byla založena panovníkem Rámou Varmou, který byl mahárádžou Cochinu v letech 1790–1805 a který sjednotil deset chrámů v okolí Vadakkumnáthanu a založil tuto obří slavnost. Dnes, o 200 let později, se svátky těší stále větší oblibě.USA

Mléčné farmy s roboty

A

​meričtí mléční farmáři mají nyní nové možnosti, jak získat více pracovníků pro každodenní práci. Podle nedávného článku v New York Times někteří farmáři na severovýchodě Spojených států investovali do robotů, kteří jsou denně schopni zastávat veškerou práci kolem krmení a dojení krav. Roboti jsou vynálezem Lely, evropské společnosti, která se zaměřuje na výrobu inteligentního farmářského vybavení, na vše od krmících robotů až po větrné turbíny.

Nový pomocník na farmě: Tento robot je přesně řízen laserem tak, aby k dojení nebyla třeba přítomnost jediného člověka.

Pro mléčné farmáře je nejdůležitějším výrobkem firmy laserem ovládané dojící zařízení – technologicky špičkový systém, který nabízí některé své výhody samotným kravám. Obvykle se krávy dojí dvakrát denně; ale s tímto robotem mohou krávy prostě přijít a nechat se ze své vlastní vůle podojit kdykoli samy chtějí.

Opožděné dojení může být pro krávu bolestivé, ale tohle dojení se řídí individuálním režimem krávy. Jeden farmář nám sdělil, že trvalo pouze jeden den, než krávy přišly na tento nový způsob dojení a že jeho krávy se spokojeně nechávají robotem podojit i šestkrát za den.

Budoucnost přichází již dnes.JAPONSKO

Nastupte do vlaku jógy

P

​odle nedávného článku v novinách The Japan Times se jóga v Japonsku těší čím dál větší oblibě. Lidé cvičící jógu zakoušejí proces integrace. Ti, kteří se původně zajímali pouze o příznivé účinky jógy na lidské zdraví, se začínají čím dál více zaobírat i duchovní podstatou tohoto cvičení, zatímco ti, kteří původně dávali přednost této duchovní stránce, nyní oceňují hlavně účinky cvičení na fyzickou kondici člověka. Výsledkem je rychlý nárůst počtu lidí praktikujících jógu, převážně mezi obyvateli japonských měst. Jeden zkušený instruktor jógy, Mamoru Aizawa, prohlásil: „Jóga je jako probuzení. Mnoho lidí cvičí aštánga-jógu brzy ráno před odchodem do práce.“

Země „pozdravu vycházejícího slunce“: Velká skupina japonských cvičenců, kteří nadšeně cvičí jógu v jokohamském parku.

Jako jeden z příkladů tohoto trendu, Jógafest v Jokohamě (Yogafest Yokohama) konající se na konci září roku 2013 byl údajně jedním z největších setkání cvičenců jógy v Asii. A to je dobrá zpráva pro zemi, ve které v důsledku pracovního stresu náhle umírá 150 obyvatel ročně.PÁKISTÁN

Už žádné chrámy

P

​odle The Express Tribute nedávný průzkum zhotovený organizací All Pakistan Hindu Rights Movement (PHRM) – Hnutím za práva všech hinduistů v Pákistánu – odhalil některé znepokojující skutečnosti o hinduistických chrámech v Pákistánu. Průzkum se zaměřil na 428 hinduistických duchovních míst v zemi a zjistil, že pouze 20 z těchto míst funguje jako duchovní stánek, kde je praktikována hinduistická víra. Od roku 1999 se 408 hinduistických chrámů přeměnilo na hračkářství, restaurace, vládní kanceláře, školy a další zařízení. Většina těchto míst byla pronajata pro komerční a bytové účely pákistánskou Radou spravující majetek emigrantů (Evacuee Trust Property Board), pod kterou v současné době spadá skoro 55 000 hektarů půdy, kterou vlastní více než čtyři miliony hinduistů.

Chátrající paláce: Hinduistický chrám v Taxile, blízko Rawalpindi, Pákistán.

Předseda PHRM Haroon Sarab Diyal se s námi podělil o několik příkladů špatně využitých hinduistických chrámů. Chrám Kali Bara v Dera Ismail Khanu byl pronajat skupině muslimů. Další hinduistický chrám v okrese Bannu, Khyber-Pakhtunkhwa, byl přeměněn v cukrárnu. Ze Šivova chrámu v Kohatu je zase státní základní škola a chrám v Paňdžábu byl zbourán a na jeho místě vyrostlo komunitní centrum. Mnoho pákistánských hinduistů muselo opustit svou zem kvůli náboženskému útlaku a hodně jich bylo dokonce zabito. Ti, kteří v Pákistánu zůstali, čelí stále sílící nenávisti.TAMILNÁDU

Tanec pro bohy

T

​radice rituálního tance v posledních desetiletích oživla. Čidám­ba­ramský festival posvátného tance Nátjaň­džalí se konal poprvé v roce 1981 a každý rok přiláká přes tisíc tanečníků a umělců z celé Indie a ostatních zemí světa. Začíná na konci března a končí na začátku dubna a můžeme se na něm setkat s tradičními formami tance, například s tancem bhárata­nátjam, kúčipúdi, móhiní­játtam, kathak, odissi, sattríjá, manipurikúdi­játtam. Tisíce let byl rituální tanec považován za nejposvátnější dar bohům v mnoha chrámech po celé Indii; ale po tom, co zemi ovládla Británie, byl rituální tanec v mnoha státech zakázán. Navzdory této překážce se dochoval velký počet rozličných rituálních tanců, rodiny a jednotlivý guruové si je předávali z generace na generaci. Díky festivalům, jako je Nátjaňdžalí, tento osobní druh uctívání bohů začíná být v Indii opět velmi oblíbený.

Uctívání pomocí tance: Skupina tanečnic při vystoupení na festival NátjaňdžalíČidámbaramu.


VEGETARIÁNSTVÍ

Bezmasý jídelníček má pozitivní vliv na životní prostředí

B

​ěhem roku 2013 americký stát Kalifornie zakusil jedno z nejhorších období sucha ve své historii. V Kalifornii se pěstuje téměř 50 % z veškeré produkce ovoce, zeleniny a ořechů USA, takže si Američané začali dávat větší pozor na množství vody potřebné k pěstování různých druhů plodin.

Nedávný článek v New York Times zdůrazňuje „vodní stopy“ plodin. Například potřebujeme 12,5 litrů vody k vypěstování jediného rajčete. Zatímco jedna tuna zeleniny potřebuje 322 000 litrů vody, jedna tuna hovězího vyžaduje přes 15 000 000 litrů vody!

Prach a sucho: Kalifornský ranč musí vydržet měsíce sucha bez jediné kapky deště.

V Kalifornii spotřebuje 80 % veškeré vody zemědělství, takže je důležité zvážit, zda se s vodou nakládá efektivním způsobem.

Článek poukazuje na snadné, dostupné, levné a velmi efektivní kroky, kterými mohou občané přispět ke snížení opakujícího se nedostatku vody v Kalifornii (a následného zvýšení cen potravin): snížení počtu, nebo úplné vynechání, masa z našeho jídelníčku může snížit naši spotřebu vody téměř o 60 %.HISTORIE

Sanskrt na Hedvábné stezce

S

​eminář, který se konal minulé září v Novém Dillí, poskytl informace o hodnotných archeologických nálezech tohoto století a objasnil důležité spojení vytvořené mezi Indií a Čínou starověkými obchodními cestami známými jako Hedvábná stezka. Vysoce informativní sbírka o zmíněném výzkumu nazvaná „Sanskrt a Hedvábná stezka“ (Sanskrit and the Silk Road) a organizovaná Institutem indo-asijských studií (Institute of Indo-Asian Studies) a Bhávanovým centrem indologie (Bhavan’s Center of Indology) nabídla pestrý pohled na překlady a přenos hinduistického a buddhistického učení po Hedvábné stezce a do mnoha klášterů a osad nacházejících se na této stezce.

Gájatrí mantra: Na tomto starověkém svitku vidíme překlady Gájatrí mantry do čtyř různých jazyků.

Od časů, kdy vzniklo údolí řeky Indus, obchodní cesty ve střední Asii vzkvétaly a zprostředkovávaly výměnu zboží, kultury a vědění tehdejší doby. Tyto cesty se táhly od hranic Římské říše přes hory v severní Indii a střední Asii až do velké Čínské říše. Doprava nezprostředkovávala pouze výměnu mezinárodních komodit, ale také umožňovala míšení kultur a náboženských odkazů vzdálených zemí.

Obzvláště kláštery vedly záznamy o filozofickém spojení mezi Indií a Čínou. Mniši cestovali z kláštera do kláštera, a pak působili jako překladatelé a šířili texty z Indie na Dálný východ a do jiných koutů světa. Sanskrtské texty byly překládány do mnoha jazyků včetně mandžuského jazyka, tibetštiny, mongolštiny a čínštiny. Některé z vůbec nejstarších tištěných textů světa jsou psány v sanskrtu, nebyly ale nalezeny v Indii, ale v Číně; jsou důkazem mezikulturní výměny mezi těmito krajinami.

Po mnoho let zůstaly hinduistické a buddhistické kláštery v oblasti střední Asie doslova pohřbeny pískem času. Expedice do těchto starobylých míst v minulém století našly důležité texty a artefakty, které pomohly zrekonstruovat dějiny této oblasti a dějiny hlavních náboženství tohoto území.

Diamantová sútra (Vadžraččhédiká-pradžňá­páramitá-sútra) – nejstarší dochovaná kniha na světě. Je to čínský překlad sanskrtské sútry, která přináší buddhistický dialog o povaze lidského vědomí.


Stručně…

▣ Na konci ledna 2014 se tucty obyvatel vesnice Kesiman shromáždily v Chrámu Luhur Dalem Mutering Jagat na Bali, aby vysadily 1 500 stromů. Podle článku v The Jakarta Post k tomu měly dva důvody: chtěly uchovat vodu v oblasti, kde je citlivé životní prostředí a také chtěly zkrášlit kulturně významný chrám a jeho okolí.

▣ Desátého dubna 2014 člen Kongresu Spojených států Mike Honda představil Návrh zákona o svobodě náboženství (Freedom of Faith Act), který by povolil, aby duchovní pracovníci vždy dostali vízum. „Na rozdíl od ostatních náboženství, hinduisté v USA nemají dostatek zařízení, kde by školili své kněze a duchovní pracovníky,“ řekl Harsh Voruganti, pomocný ředitel úseku veřejné správy Nadace amerických hinduistů (Hindu American Foundation – HAF). „Jsme velmi závislý na vízech pro duchovní pracovníky (Religious Worker Visa), protože potřebujeme naplnit naše chrámy a instituce kvalifikovanými pracovníky.“

▣ V březnu 2014 hinduisté z jihoamerické Guyany s velkou okázalostí slavili svátek hólí. Hólí je guyanský národní svátek, protože 270 000 hinduistů v zemi tvoří jednu třetinu guyanské populace. Díky radostně poletujícímu barevnému prachu, veřejnému veselení a vášnivému projevu oddanosti bohu Šivovi a jeho vítězství nad temnotou by se hinduisté ze všech zemí světa cítili na festivalu úplně jako doma.

▣ Tým vědců sledující teleskop na Jižním pólu našel důkaz, který může pomoci prokázat teorii stanfordského fyzika Andreje Lindeho. Lindeova teorie „věčné inflace vesmíru“ z roku 1986 tvrdí, že vesmír byl zrozen v pouhém zlomku vteřiny a postupně se exponenciálně rozšířil z velikosti částice menší než jeden proton. Podle zjištění uveřejněných v březnu teleskop na Jižním pólu zaznamenal gravitační vlny, které by se mohly rovnat prvním otřesům v momentě, kdy vznikl vesmír a byl pouze triliontinu triliontiny z triliontiny vteřiny starý.

▣ Při nedávném ceremoniálu na vojenské základně v Catterick Garrisonu ve Spojeném království byl do nedávno postavené přístavby chrámu základny umístěn šivalingam. Byl vyřezán v Indii a bude k dispozici nejen pro vojáky sloužící na základně, ale i pro širší hinduistickou veřejnost v okolí základny. Události se účastnili hinduisté z celého yorkshirského hrabství.


FOTO © Horizon Travel India; The Japan Times; Lely Ltd., T. Singaravelou; Hindutemplespakistan.blogspot.com; John Brecher / NBC News, Wikicommons; Raghu Vira Archives.