3 – 5

1 – 2

6 – 8

Nevšední reportáž z Malajsie Přehlídka nádob na posvátnou vodu.

Rišikéš

Jeden ze dvou významných mostů města – Lakšmanův most (Lakshman Jhula). Má délku 86,5 m a klene se nad řekou Gangou ve výšce 21 m. Stranou vidíme Trjambakéšvarův chrám. Lakšmanův most se nachází 2,5 km výše proti proudu řeky než modernější Rámův most (Ram Jhula). Článek o Rišikéši začíná na straně 18.


FOTO © Devraj Agarwal.