66

64 – 65

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Záchrana zdroje života: vody

Global Interfaith WASH Alliance sdružuje náboženské vůdčí osobnosti, aby urychlila bezpodmínečně nutné projekty zabývající se čistotou vody, sanitací a hygienou.


„Vskutku, na počátku všeho vznikla nejprve voda. Poté, co voda začala proudit, se začalo tvořit i vše ostatní, co existuje.“ (Šatapatha-bráhmana)N

​avzdory společnému mezinárodnímu úsilí vyvíjenému k dosažení cílů stanovených v Rozvojových cílech tisíciletí OSN, zhruba 2,5 miliardy lidí zůstává bez základních sanitačních služeb: polovina těchto lidí žije v Indii a v Číně. Byl zaznamenán pokrok v dostupnosti čisté vody, a v současnosti dokonce míří k překročení původního očekávání; velká část lidstva však zůstává bez snadno dostupného zdroje čisté vody. Závažná onemocnění způsobená nedostatkem hygieny začínají ve velké míře postihovat i děti, zhruba 1 600 dětí umírá každý den na průjmová onemocnění. Z tohoto problému vzešla Global Interfaith WASH Alliance (GIWA). Aliance byla založena organizací UNICEF v New Yorku v září minulého roku a sdružuje představitele většiny světových náboženství, aby „zachránila životy urychlením a posilněním vodních, sanitačních a hygienických celosvětových projektů.“ Toto bude prakticky prováděno „učením vedení dotyčných komunit (Community-Led Total Sanitation, CLTS), zatímco se bude zlepšovat také vodní, sanitační a hygienický (WASH – Water, Sanitation and Hygene) výcvik a služby.“

Hinduismus je v této alianci tvořené představiteli různých náboženství a sociálními občanskými skupinami zastoupen uskupením Ganga Action Parivar, které založil Swami Chidanand Sarasvati, ředitel Parmarth Niketam ášramu v Rišikéši. Ganga Action Parivar se zaměřuje na snížení velkého množství nečistot dostávajících se do řeky Gangy. Pro Hinduism Today řekl: „Zde v Indii už naše práce začala. Po povodních v uttarakhandských Himálajích si Global Interfaith WASH Alliance všimla, že mnoho lidí bylo nemocných a umíralo kvůli následnému znečištění vody. Naši pracovníci působící na tomto poli začali jednat; dováželi tablety, které čistily vodu, a filtry a také upozorňovali obyvatelstvo, jak důležité je pít neznečištěnou vodu. Také jsme začali pracovat ve školách, učíme děti, jak si mají správně mít ruce, protože pouhým mytím rukou můžeme předejít mnohým onemocněním. Navíc se snažíme postavit ekologické toalety ve školách a poskytnout je i domácnostem a cestovatelům. Touto cestou můžeme dosáhnout toho, aby naše životní prostředí bylo čistší; chráníme tak naše životy i zdraví a důstojnost žen a dívek.“

Rezignovaní obyvatelé: Znečištěný kanál v čennajské čtvrti během monzunového období.

Community-Led Total Sanitation je páteří tohoto projektu. Organizace se zavedla již v roce 2000 na bangladéšském venkově a dnes je prováděno již v padesáti zemích. CLTS „se zaměřuje na změny chování potřebné k opravdovému a udržitelnému zlepšení hygienických podmínek. Věnuje čas šíření povědomí o správných hygienických návycích v komunitách místo toho, aby přímo rozdávala hygienické prostředky. Zaměřuje se na stavbu záchodů v jednotlivých domácnostech, a dokonce pomáhá zakládat vesnice, které nejsou znečištěné výkaly a jiným odpadem.“

Jasnou výzvou pak zůstává spuštěný program přeměnit v praktické kroky na komunitní úrovni. Swami Chidanand Sarasvati dále vysvětluje, jak se představitelé světových náboženství nachází v jedinečné pozici tím, že pomáhají vyvolat praktické změny, které potřebujeme: „Od počátků naší historie víra tvoří základ, od kterého se odvíjí sociální normy. Právě na představitele víry se upínají miliardy věřících v době radosti i smutku, stejně tak když hledají nějaký vnitřní smysl. Jako učitelé obrovského počtu lidí, slova představitelů náboženství nás inspirují, motivují, vedou nás a dodávají nám sílu konat. Skrz svá slova a skutky vyvolávají změny, čehož jiní prostě nejsou schopni.“

Mat McDermott

FOTO © Flickr: McKay Savage.