49

48

50 – 53

O hněvu:

Myšlenky moudrých

Nedovolím žádnému člověku omezit a degradovat moji duší tím, že mě přiměje, abych jej nenáviděl. – Booker T. Washington.


Pokud jsi trpělivý v jednom okamžiku hněvu, unikneš stovce dní utrpení. – Čínské přísloví.


Neprojde branami máji ten, kdo stále ještě něco vlastní, ani ten, koho poutá hněv. Proto se toho vzdej, odvážný sannjásine, a říkej „Óm tat sat, óm!“ – Swami Vivekananda.


Nikdo nežije šťastně, kdo žije s hněvem. – Šántidéva.


Když promluvíme v hněvu a nenávisti, vede to k neštěstí, bolesti a utrpení. Proto by měl člověk vždy mluvit s mírností. – Jadžur-véda 3. 54.


Pokud bychom mohli poznat všechny zkušenosti a minulost našich nepřátel, nalezli bychom v nich dostatek smutku a trápení k tomu, abychom se vzdali vší nepřátelskosti. – Henry Wadsworth Longfellow.


Pokud jste náchylní propadat hněvu, můžete učinit následující: Když se po rozčílení uklidníte, jděte a sedněte si do domácí svatyně či si sedněte o samotě. Poté litujte svého činu a zpytujte své svědomí a upřímně se modlete ke svému milovanému božstvu či k Matce Přírodě a usilujte o pomoc ve zbavení se hněvu. – Sri Mata Amritanandamayi Devi.


Odstranit hněv není tak těžké jako rozhodnout se jej odstranit a udržet si toho rozhodnutí. – Aurobindo.


Doma by se nemělo křičet, ledaže by propuknul požár. – David O. McKay.


Otravný pocit nespokojenosti, představa o nedostatečném uspokojení či zkrátka pocit, že něco není správně – to jsou paliva dávající růst hněvu a nenávisti. Obecně tato nespokojenost vzniká, když máme pocit, že je s námi nebo s našimi blízkými špatně zacházeno nebo jsme my či naši blízcí v ohrožení: lidé jsou nespravedliví vůči nám či našim blízkým… Pointa spočívá v tom, že to celé zastavíme v raném stádiu, namísto toho, abychom nechali hněv či nenávist plně propuknout. – Dalajlama.


Vztek je jako spolknutí jedu a čekání, že ten druhý zemře. – Svatý Augustin.


Oddaní Šivy, kteří propadnou hněvu či nenávisti, by se měli zdržet meditace, džapy a kundaliníjógy. Měli by vyznat své hříchy, konat pokání a zapojit se do bhaktijógy a karmajógy, aby pozvedli své vědomí. Óm namah Šivája. – Satguru Sivaya Subramuniyaswami.