48

47

49

Kresba © A. Manivel

Úskalí hněvu

 1) Sebekázeň je zdrženlivost v projevu hněvu, protože ten může zraňovat. Pokud by však hněv nezraňoval, záleží ještě na sebekázni?

 2) Zlost je špatná, i pokud nikoho přímo nezraňuje. Není však nic horšího, pokud někoho zraňuje.

 3) Zapomeň na hněv vůči těm, kteří se proti tobě prohřešili. Hněv jen rozdmýchá další potíže.

 4) Hněv zabíjí úsměv na tváři a radost v srdci. Je tu nějaký větší nepřítel než náš vlastní hněv?

 5) Pokud je člověk svým vlastním průvodcem, ať se brání proti hněvu. Pokud se proti hněvu nebrání, může jej vlastní hněv zahubit.

 6) Plameny hněvu pohlcují vše, co se k němu přiblíží, a spálí i přátele a rodinu, kteří se snaží pomoci.

 7) Stejně jako muž, který pěstí udeří do země, zajisté zasáhne. Stejně i ten, kdo v sobě chová hněv, bude zajisté zničen.

 8) I když nám ostatní mohou činit špatnosti tak palčivé, jako je žár planoucích pochodní, i přesto bychom se měli vyvarovat záchvatům hněvu a zuřivosti.

 9) Když nepřátelské a hněvivé myšlenky nevstupují do mysli, mohou do ní vstoupit a projevit se myšlenky příznivější.

10) Stejně jako lidé, kteří zemřeli, připomínají mrtvé, tak i lidé, kteří se zřekli hněvu, připomínají askety.

Thiruvalluvar

Thiruvalluvar (tamilský světec): Thirukural, 31. kapitola

 


Vznětlivé výhružky Hněvu

…a odpovědi od Trpělivosti, Lásky-ke-všemu a Rozlišování

Hněv: „Učiním lidi zaslepenými a hluchými. Přemůžu je vztekem a zadusím je zuřivostí. Zmocním se dokonce i lidí moudrých. Nebudou naslouchat tomu, co jim přináší opravdovou radost, a nebudou brát v potaz to, co četli v posvátných textech. V okamžiku mohu zničit lidi vzdělané, slavné, pečlivé, sociálně smýšlející i ty, kdo mají politickou moc. Mohu vdechnout vztek, běs, rozhořčení a pobouření do jejich myslí skrze jediné mrknutí oka. Jsem velmi mocný. Naruším duchovní úsilí (tapas) duchovních aspirantů i jóginů, a zničím tak jejich klid a pokoj.“

Duše, zoufale volá o pomoc: „Kdo mi teď pomůže?“

Kšama, Trpělivost, promluvila: „Já ti pomohu. Vytrhnu jedovatý zub tohoto démona, Hněvu.“

Višvapréma, Láska-ke-všemu, odpověděla: „Já ti také pomohu! Jsem voda, která uhasí žár hněvu.“.

Nakonec Vivéka, Rozlišování, zaburácelo: „Já také! Když povstanu já, Hněv umírá.“

Swami Sivananda

Swami Sivananda (1887–1963), zakladatel Divine Life Society