47

44 – 46

48

Kresba © I. Wayan Marya


Disky vědomí

Ve vnitřním, jemnohmotném těle člověka se nachází čtrnáct sídel vědomí a síly se svými korespondujícími nervovými shluky, zauzlinami a žlázami na úrovni fyzického těla. To, kde spočívá naše vědomí v rámci systému čaker na jemnohmotné úrovni, hluboce ovlivňuje stav naší mysli i naše akce a reakce. Hněv je převažující vědomí na rovině čakry vitala, druhé ze sedmi nižších čaker, které jsou všechny instinktivními rovinami strádání, temnoty a zmatení.

 

 1 Sahasrára – osvícení – vrcholek hlavy

 2 Ádžňá – božský vhled – třetí oko

 3 Višuddhi – božská láska – krk

 4 Anáhata – přímé poznávání – srdce

 5 Manipúra – síla vůle – solar plexus

 6 Svádhišthána – rozum – pod pupkem

 7 Múládhára – paměť – spodní začátek páteře

 8 Atala – strach a touha – boky/kyčle

 9 Vitala – hněv – stehna

10 Sutala – žárlivost a pomsta – kolena

11 Talátala – zmatek – lýtka

12 Rasátala – sobectví – kotníky

13 Mahátala – absence svědomí – chodidla

14 Pátála – zloba a vražda – plosky nohou