43

42

44 – 46


Sedm nástrojů k překonání návyku hněvu

„Když je naše podvědomí očištěno od dřívějších karmických vzorců a bylo dostatečně přeprogramováno, nečiníme již mezi věcmi a událostmi ve světě rozdílů. Pokud máme opravdové pochopení, milujeme všechny a vítáme každou situaci. Intuitivně cítíme, čím kdo prochází, protože ve své paměťové bance máme poznání všech událostí, které se nám za spousty životů staly.“ – Satguru Sivaya Subramuniyaswami.Už jste někdy někomu, kdo na vás byl rozčílený, navrhli, že by se neměl tak hněvat? Možná jste řekli něco jako: „Opravdu mi není příjemné, když na mě uvolníš takovouto sílu! A pro tebe to také dobré není!“ Jaký byl výsledek? Dotyčný se nejspíše ještě více naštval, že? „Jak si dovoluješ mi říkat, abych se nerozčiloval, ty jeden ***!“ Pointa je v tom, že nikdo člověka nemůže změnit – kromě jeho samého. A můžeme změnit jen to, co změnit opravdu chceme. Jste připraveni? Zvládání hněvu může být vnímáno jako první cvičení v duchovním životě, neboť hněv stojí přesně na hranici mezi duší a klidem mysli, pokud je duše vtělená ve fyzickém těle. Není tu nic základnějšího k ovládnutí, než právě náš hněv, a když se nám to podaří, uvolníme si tím spoustu pozitivní energie a získáme emocionální stabilitu pro veškeré ostatní úsilí. Ano, je to práce – ale práce opravdu hodná vynaložené snahy. Proto zde předkládáme několik nástrojů – nástrojů tak mocných, že mohou i z příjemného člověka učinit ještě příjemnějšího. Tyto nástroje zahrnují filozofii, odříkání, metafyziku, oddanost i psychologickou rovinu. Používejte je ke zlepšení svého života a životů lidí kolem sebe.


1: Utvrzujte se, že všechno je dokonalé

Z perspektivy vrcholku hory je Bůh všude, ve všech věcech, a všechno je ve stavu rovnováhy a dokonalosti v každém bodě v čase. Utvrzujte se pravidelně v této hinduistické moudrosti. Budete tím kultivovat trpělivost a moudré přijímání životních situací – a to i těch, které mají tendenci vyvolávat vztek. Posaďte se, zavřete oči, zhluboka nadechujte a tiše si pro sebe říkejte: „Jsem v pořádku, právě teď, a všechno je z pohledu vrcholku hory tak, jak má být.“


2: Naplňte svoji auru modrým světlem

Pokud vás přemůže hněv a rozhořčení – tedy emoce, které naplňují auru černo-červeno-žlutými barvami – seďte v meditaci, dýchejte a vizualizujte si světle modré světlo vstupující do vaší aury a obklopující vaše tělo. Modrá barva neutralizuje barvu ohnivě červenou. Dříve, než se nadějete, bude hněv a rozhořčení pryč. V klidu relaxujte a vizualizujte si uklidňující modrou barvu vyzařující ze středu vaší páteře a zaplavující vaši vnitřní a vnější auru.


3: Uctívejte pána Ganéšu

Uctívání pána Ganéši pomáhá při překonávání všech emocionálních problémů včetně hněvu. Ganéša sídlí v čakře múládhára a naladění se na jeho energii vás pozvedne na tuto úroveň – od hněvu a strachu do klidného, vyrovnaného stavu mysli. Skrze pravidelné uctívání pána Ganéši lze udržet vědomí trvale nad úrovněmi strachu a hněvu.


4: Zaplaťte almužnu za každé propuknutí hněvu

Účinný a praktický „finanční“ způsob zvládání hněvu je odložit do kasičky malou sumu peněz (například několik desítek korun) pokaždé, když v hněv propuknete. Jednou za čas pak takto nahromaděné peníze věnujte například sirotčinci či chrámu. Když budete tuto formu pokání dělat poctivě, bude rozčilování se opravdu drahé! Tento nástroj pro zvládání hněvu tak přesvědčuje naše podvědomí, že projevy hněvu mají svou karmickou cenu a že hněv může být skrze upřímné úsilí zcela eliminován.


5: Vynechejte následující jídlo

Pro ty, kteří si mohou snadno dovolit odložit do kasičky při každém propuknutí hněvu peníze, je držení půstu vhodnou alternativou. Pokaždé, když u vás hněv propukne, vynechejte příští jídlo. Tím, že si jedno jídlo zakážeme, hluboce vtiskneme tuto informaci do našeho podvědomí. Pokud se vám daří tento způsob pokání praktikovat, vaše instinktivní přirozenost brzy pochopí, že pokaždé, když propuknete v hněv, bude následovat hlad. Můžete takto vést své podvědomí k lepšímu zvládání destruktivní emoce hněvu.


6: Nabídněte květiny

Připravte si někde obrázek člověka, na něhož jste naštvaní, a po 31 dní před obrázek pokládejte květiny. Když květinu pokládáte, upřímně nabídněte dotyčnému člověku odpuštění ze svého srdce a ze své mysli. Pokud je příliš těžké nabídnout květinu odpuštění, protože vás sužují bolestivé vzpomínky vyvstávající z vašeho podvědomí, sepište tyto vzpomínky na papír a tento papír spalte. Řekněte: „Odpouštím ti, protože vím, že jsi mi vrátil zpět moji karmu, kterou jsem původně já uvedl do pohybu.“


7: Učiňte tři dobré skutky

Pokud jste se na někoho naštvali, udělejte pro něj tři dobré skutky. Toto vás uvolní ze sevření vašeho hněvu a viny, i když dotyčný o vašich dobrých skutcích nebude vědět. Příklad: Po návratu z těžkého dne v práci manžel urážlivě zařve na svou ženu. Poté, co se jí omluví, ji vezme na večeři (na místo, které si ona sama zvolí), koupí jí nějaký užitečný předmět do kuchyně a dá jí trochu více volného času tím, že se půl dne bude starat o děti on

Kresby © A. Manivel