32 – 35

30 – 31

36 – 39

Stavba chrámu

Čtyřicet kněží pomáhá dokončit dvanáct let trvající projekt stavby nového chrámu

Bývalý předseda chrámu a statik, P. Kuvenaraju, klíčová osobnost ve stavbě nového chrámu, líčí své zkušenosti spojené s touto událostí.

N

​ové místo, kde měl chrám stát, bylo pahorkaté se skalnatým povrchem. Navzdory této překážce se každý chtěl do projektu zapojit. S úpravou terénu jsme začali v roce 2000: museli jsme skálu odstřelit, odsekat a udělat další úpravy terénu. Jenom tohle nám trvalo šest let. Ačkoli jsme pracovali pomaleji, než jsme původně očekávali, zažili jsme i neobvyklé příjemné události. Stavět budovy do výšky 105 metrů je obyčejně zakázáno, ale my jsme dostali povolení. Jednou se nám zbortila střecha chrámu. Když jsem znepokojený scházel po chrámových schodech, potkal jsem čínského inženýra, který tento problém vyřešil. Řekl staviteli, co má dělat, a pak najednou zmizel. Zdejší pán Murugan je velmi mocný. Potřebovali jsme také dostat stavební stroje přes cizí pozemky. Jeden člověk odmítl, ale neznámý muž ze severní Indie nám zaručil, že můžeme dostat stroje nahoru přes jeho pozemek.

Poté co stavitel začal s prací na chrámu, dostal jsem stížnost. Nepracovali se správným středem stavby. Nakonec jsme ho zaměřili dobře. Kdyby se už předtím začalo se stavbou chrámu, bylo by obtížné tuto chybu napravit. Umístění středu do správného místa způsobilo, že prostor na jámu pro bhúmi púdžu se už nenacházel na skalnatém podloží. Tohle pro mě byla další zkušenost, díky které jsem si uvědomil, že nás pán Murugan vedl v našem počínání. Museli jsme na místo stavby dopravit spoustu materiálu – mnoho lidí se k tomu stavělo skepticky a pochybovali, že se nám někdy povede dokončit plány. V roce 2006 jsme konečně začali se stavbou nadzemní částí budovy.

Další neobvyklostí chrámu byla skupina čtyřiceti kněží, kteří vykonávali velkou chrámovou ceremonii (mahákumbhábhišéka). Naším hlavním knězem byl proslulý Picchai Gurukkal, pak se obřadu účastnil jeden kněz z každého ze šesti Muruganových chrámů v Tamilnádu a ještě další kněží z celé Malajsie. Obřadu se účastnilo také patnáct uttama panditů, vysokých kněžích z Bali. Ti všichni jsou velice zkušení ve vykonávání velkolepých a složitých obřadů. Byli jsme hrdi na to, že jsme první, od koho se hinduistickým, neindickým kněžím z Indionesie dostalo takového uznání.

Naší další výzvou bylo získat finance. Jeden člen představenstva vložil do projektu počáteční kapitál 30 000 amerických dolarů. Jeden Číňan zaplatil 60 % nákladů na úpravu terénu a stavbu základů chrámu. Jen tohle stálo 235 000 malajsijských dolarů. Nakonec byly celkové náklady, s kterými jsme počítali, že dostaneme od dárců, 3 200 000 dolarů, včetně výdajů za mahákumbhábhišéku. Kromě toho nám mnoho lidí darovalo peníze přímo. Indonéský hinduistický pár nám věnoval sponzorský dar 300 000 dolarů na všechen žulový materiál použitý na stavbu chrámu a dovezený z Madurai. Jel jsem do Indie s myšlenkou, že bychom se měli snažit co nejvíce šetřit, ale bylo mi řečeno, že mám nakupovat jen prvotřídní materiál. Někdo z Kuala Lumpuru zaplatil za vchodovou věž chrámu (rádža gópuram). Částku spojenou s účastí kněžích zaplatil jeden z našich hlavních sponzorů. Zaplatil jim všechny náklady za cestu letadlem, ubytování, stravu a další věci. Myslím, že jenom pán Murugan může někoho inspirovat, aby daroval tolik peněz.

Mám vlastní zkušenost se zdejší léčivou silou pána Murugana. Mnoho jemu oddaných věřících, které sužují zdravotní problémy, se účastní kavadi, obřadního tance, během svátku thaipúsam a přichází sem za pánem Muruganem. Vlastně máme jeden oblíbený zvyk, že pokud chceme od pána Murugana bohatství, můžeme za ním jít do kteréhokoli z jeho chrámů, ale pokud od něho chceme uzdravení a pevné zdraví, musíme za ním přijít sem. Oficiální počet věřících, který k nám přišli za pánem Muruganem během obřadu mahákumbhábhišéky je 300 000.

FOTO © SBYO, Thigambaram Chinniah, Mani Nadason.Na skalnatém pahorku vyrostl chrám… Od úpravy terénu k instalaci nových zlatých vrcholků na věži.

Nové místo pro chrám po letech úpravy terénu.
Slavnostní položení základního kamene v roce 2007.
Davy věřících na mahákumbhábhišéce.
Kněží žehnají vyobrazením (múrti) božstev a kalasamům, důležitým chrámovým symbolům, během mahákumbhábhišéky v roce 2012.
Hlavní svatyně Muruganova nového chrámu je prozatím prázdná: provádí se složité vysvěcovací rituály před instalací sošky Murugana.
Skromné konstrukce chrámových věží z cihel a malty se díky indickým řemeslníkům proměňují v mistrovská díla chrámového sochařství.
Pohled na 513 schodů chrámu. Na půli cesty dolů můžeme vidět starý chrám.
Hlavní múrti chrámu, Šrí Bálathandájuthapáni, celý ozdobený po púdže.
Stavební práce.
P. Kuvenaraju