20 – 21

19

22 – 23

Nevšední reportáž z Malajsie Přehlídka nádob na posvátnou vodu.

Muruganův chrám u vodopádu po přestavbě (Waterfall Temple)

Tisíciletí se obřadní chrámová kultura prostřednictvím posvátných textů, šivaistických ágam, šířila z jižní Indie až do jihovýchodní Asie. V Malajsii a Singapuru se původní ágamická kultura hinduistického chrámového uctívání bohů, silná a ve stále stejné podobě, těší oblibě i v 21. století. Zasluhuje se o to tamilská komunita oddaná svým tradicím a její silný vztah a vzájemná výměna s indickými tradičními kněžími, architekty chrámů a řemeslníky. Není pochyb, že každý ze stovek malajsijských chrámů, vlastně kterýkoliv hinduistický chrám, má své vlastní příběhy o obětování a duchovní moci bohů, které inspirují hinduisty k tomu, aby se snažili napodobit svatá místa a dovolávali se tak milosti i výsad nebeských světů.

Toto je jeden z příběhů – příběh o slavném chrámu u vodopádu, chrámu Sri Balathandayuthapani v Penangu. Nedávné obnovení tohoto chrámu a úspěchy skupiny dobrovolníků, Šrí bálathandájuthapániské organizace mládeže (Sri Balathandayuthapani Youth Organization, SBYO), svědčí o tom, jak je možné zcela se obětovat našemu zvolenému bohu.

Na uvedené fotografii můžeme vidět přehlídku nádob na posvátnou vodu, která se uskutečnila během slavnostních obřadů vysvěcení konaných v roce 2012.