6 – 8

3 – 5

9

Krátké zprávy ze světa

Globální dharma


INDIE

Natarádžovi kněží se nevzdávají

Š

​estého ledna 2014 ráno vydal indický nejvyšší soud rozhodnutí o správě starověkého chrámu Natarádža v tamilnádském Chidambaramu. Podle rozhodnutí vrchního soudu v Madrasu z roku 2009 přešla správa chrámu do rukou státu. V odvolacím řízení rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Podu dikšitarů, kněžích, jejichž generace spravují klášter od nepaměti. Rozhodnutí bylo přijato s nadšením, protože státní dohled nad chrámy – obzvláště nad těmi, které patří mezi nejuctívanější – vyvolává diskuze.

Hlavní gópuram Natarádžova chrámu.

V roce 1951 Indie přijala upravený zákon o Hinduistickém náboženským a charitativním dotačním řízení (Hindu Religious and Charitable Endowment Act, HR&CE), který umožňuje národní vládě převzít do své správy jakýkoli hinduistický chrám, pokud usoudí, že je to v jeho zájmu. Díky tomu získává kontrolu nad téměř čímkoli, počínaje financemi, kněžími a konče nemovitým majetkem a púdžami. Oddělení HR&CE v Tamilnádu se v současnosti stará o více než 36 000 chrámů v různých částech země. V případu z roku 2009, který zbavil Podu dikšitarů jejich mnohaleté úlohy, oddělení HR&CE tvrdilo, že chrám je veden špatně, což ale nikdy nebylo prokázáno. Státní orgány rovněž prohlašovaly, že dikšitarové nejsou legitimní náboženská organizace, tak jak ji oficiálně klasifikoval v roce 1952 nejvyšší soud, aby jí zajistil určité pravomoci v rámci indické ústavy. Rozhodnutí vynesené soudem nižší instance dalo zapravdu státu, který se posléze ujal správy chrámu, nainstaloval sbírkové boxy a pokusil se regulovat chrámové finance. Pár let nato bylo indickému nejvyššímu soudu doručeno odvolání vůči tomuto rozhodnutí. Koncem loňského roku soudci nejvyššího soudu přijali odvolání proti rozhodnutí vrchního soudu v Madrasu podané lídrem BJP Subramanianem Swamym, který zastupoval Podu dikšitarů. Swamy argumentoval, že není možné, aby vláda odebrala dišiktarům právo na spravování chrámu. Prohlásil, že jakékoli žaloby na chyby v hospodaření mohou být řešeny v rámci současného právního systému, aniž by správa chrámu musela přejít na stát. Soudci mu dali za pravdu a rozhodli, že případ týkající se práva dikšitarů na správu chrámových záležitostí, tak jak je stanovil nejvyšší soud v roce 1952, už nesmí být znovu otevřen – natož pak rozporován – soudem nižší instance v Madrasu.

Narozdíl od USA v Indii není striktně oddělen náboženský a státní aparát. Teoreticky by měl stát stejným způsobem přistupovat ke všem náboženstvím; v praxi jsou ale předmětem státního zájmu pouze hinduistické instituce. V některých případech dobře zajištěné státem vedené chrámy dostávají zpět jen část svých darů, přičemž zbytek jde do světské státní kasy. To vyvolává rozpaky u některých přispěvatelů, kteří si nemohou být jistí, zda jejich dary dostane Bůh, nebo stát. Tento zlomový případ může být začátkem celé řady změn ve vedení chrámů tak, jak je prosadila HR&CE.


USA

Letenka, zavazadla, bezpečnost: jóga?

L

​etiště v USA přinášejí pasažérům novinku pro zpříjemnění cesty – prostory pro jógu a meditaci. U zrodu této myšlenky stojí sanfranciské mezinárodní letiště, což je příznačné, uvážíme-li oblibu jógy v tomto zálivu. Záměrem je poskytnout stresovaným cestujícím oázu klidu, v níž si mohou odpočinout a nalézt vnitřní klid.

V současné době si cestující mohou odpočinout od cestovního shonu na mnoha místech napříč Spojenými státy. Místnosti pro jógu už otevřela mezinárodní letiště Burlington, Dallas – Fort Worth, Albuquerque, Raleigh-Durham, Chicago O’Hare. Mnoho dalších se je chystá následovat.

Představitelé Mezinárodního letiště v San Franciscu museli vymyslet nové logo pro jógu, protože v dosavadních mezinárodních letištních průvodcích žádný odpovídající piktogram nebyl.

Jeden článek na Today.com popisuje místnost pro jógu na terminálu 3 chicagského letiště O’Hare jako docela malou, v níž je bambusová podlaha, cvičební podložky a vysoká zrcadla na jedné zdi.

Debby McElroyová z Mezinárodní rady letišť pro Severní Ameriku (Airports Council International North America) sdělila deníku New York Daily News v roce 2012: „Očekávám, že další letiště vyhodnotí, zda má místnost pro jógu i u nich nějaký smysl.“


NORSKO

Bezmasé pondělky

D

​le listopadového článku vydaného francouzskou tiskovou agenturou Agence France Presse zavedla norská armáda „bezmasé pondělky“, aby snížila dopad konzumace masa na životní prostředí. Jak název napovídá, armáda bude jednou týdně podávat jedno zcela vegetariánské menu, nicméně nemusí to nutně být v pondělí.

Vojáci Toblas Kvammen a Keneth Marken se přidávají ke svým kolegům na každotýdenní vegetariánské menu.

Program byl již spuštěn na jedné z hlavních norských základen a v příštím roce se má naplno rozjet i v ostatních složkách norské armády. Odhadem tak armáda tímto programem sníží roční konzumaci masa o 150 tun. Místní ekologická organizace tento záměr chválí a doufá, že se jednodenní vegetariánské menu ujme i ve zbytku země. Místní mluvčí armády Eystein Kvarving sdělil AFP: „Nejde tady o nějakou úsporu peněz, ale o větší zájem o životní prostředí, o to být ekologičtější a také zdravější.“ Pal Stendberg, odborník na výživu a námořní velitel, který stojí v čele armádní zásobovací divize – a organizuje vydávání 35 000 jídel 10 000 norských jednotek – sdělil, že vojáci novinku přijali většinou kladně.


BALI

Technologie pomáhá tradici

O

​d 12. do 15. prosince 2013 se na Bali uskutečnil první IT festival. Podle deníku Jakarta Post se v rámci Denpasarského festivalu technologie, informací a komunikace uskutečnila řada seminářů, workshopů, zábavních akcí a soutěží v blogování a animaci. Mezi inovátory bylo i nezanedbatelné množství univerzitních studentů, kteří vytvořili videohry a aplikace opírající se o místní kulturu. Mnoho z jejich nápadů mělo za cíl zachovat tradiční balijskou kulturu i v době moderní techniky. Mezi jejich výtvory patří například hry s tradičními balijskými maskami, folklórem anebo vytváření chrámových obětí. Jednu z nich zdarma ke stažení najdete na Google Play. Výukový program jiného ze studentů, jak se naučit balijštinu, je k dispozici na webu BASABali. Udržet kulturu při životě lze i zábavnou formou!

Jedna z kreativních balijských her učí, jak vytvořit tradiční balijskou oběť zvanou canang.

KAMBODŽA

Navracení ukradených sošek do vlasti

P

​odle dohody podepsané v prosinci 2013 se starověká soška hinduistického válečníka, ukradená z chrámu v Kambodži, vrátí zpátky do vlasti. Soška z 10. století má odhadovanou cenu přes 40 milionů Kč.

Podle listu New York Times se soška dostala do aukční síně Sotheby’s, která ale tvrdí, že nevěděla, že soška je kradená. Během občanské války v roce 1970 se ztratilo mnoho velice cenných kambodžských uměleckých děl, především z hinduistického chrámového komplexu Koh Ker v severní části země. Celá řada z nich se posléze objevila v amerických muzeích. Teprve loni vrátilo Metropolitní muzeum umění (Metropolitan Museum of Art) v New Yorku dvojici sošek z pískovce známých jako Klečící sluhové, jejichž sloh zcela zřetelně souvisí s hinduistickým válečníkem. „Spojené státy nejsou trhem pro starožitnosti odcizené jiným národům,“ prohlásil americký prokurátor Preet Bharara. „A i nadále budeme vyhledávat a navracet ty, které se k nám dostaly nelegálně.“ Zástupci USA v současnosti pomáhají Kambodži v pátrání po jejích mnoha zmizelých artefaktech.

Hinduistický válečník: Nejnovější pískovcová soška z chrámu Koh Ker, která se má vrátit do Kambodži.

VĚDA

Přínos meditace z hlediska biologie

N

​ěkolik vědeckých studií nedávno zkoumalo indickou meditaci a techniky uctívání. Studie předložily lékařské závěry o přínosech pravidelného provozování těchto praktik, jež se tak zařadily mezi další výhody pramenících z praktikování náboženského života.

Zdravá mysl – zdravý život: Thoppukaranam se nyní vyučuje dětem ve Spojených státech k utlumení duševních poruch a problémům s chováním.

Studie vedená doktorem Eugeniem Angem z Yaleovy univerzity ukázala, že prastará poklona bohu Ganéšovi zvaná thoppukaranam synchronizuje pravou a levou mozkovou hemisféru. Ang použil EEG záznamy k měření vzruchů v nervových buňkách, jež se po pěti minutách cvičení thoppukaranamu dokázaly plně laterizovat (tedy přesunout do levé, člověkem více využívané hemisféry). Toto staré cvičení (které se v dnešní době někteří snaží vydávat za novinku) spočívá v mačkání ušního boltce pomocí palce a ukazováčku levé ruky, pravá ruka přitom spočívá kolmo k levé a tiskne druhé ucho. Nejčastěji se provádí před vyobrazením Ganéši. Tělo se pohupuje nahoru a dolů, nádech přichází s pohybem dolů, výdech při zvednutí se nahoru. Toto cvičení je v indických třídách běžně užíváno jako léčební prostředek na neukázněné chování a vědecké studie nyní ukazují, že dokáže velmi efektivně utlumit duševní napětí. Bylo prokázáno, že cvičení je prospěšné pro děti trpící autismem, poruchou pozornosti či výchovnými problémy.

Článek z Yale Scientific Magazine informuje o další studii, vedenou Dr. Judsonem Brewerem z Lékařské fakulty Yaleovy univerzity, který objevil změny ve funkcích mozku u jedinců dlouhodobě provádějících meditaci. Brewer použil metody magnetické rezonance, aby porovnal koncentraci kyslíku v mozku v souvislosti s mozkovou aktivitou. Studie ukázala, že pravidelně meditující, na rozdíl od nemeditujících, měli upravenou vazbu mezi neurony. Jako nejzásadnější se ukázalo nové spojení dvou odlišných oblastí mozku, obou velmi podstatných pro kognitivní schopnosti. K Brewerovu překvapení tato vzájemná aktivace přetrvala i mimo meditační stav a ukázala tak, že mozek se pravidelným cvičením dostává hlouběji a hlouběji k trvalému stavu meditace.

Studie z roku 2012 vedená držitelkou Nobelovy ceny Elizabeth Blackburnovou a dalšími vědci z Kalifornské univerzity ukázala, že pouhých dvanáct minut každodenní meditace prováděné po dobu osmi týdnů zvýšilo aktivitu telomerázy o 43 procent. Enzym telomeráza, zodpovědný za údržbu chromozomů, je nepostradatelný pro dlouhou životnost buněk a tím pádem i našeho těla.

Výše jsme uvedli jen hrstku z řady fascinujících studií, jež by mohly tvořit most mezi vědeckou obcí a indickou moudrostí z dávných dob.

Ganéša – bůh paměti a rozumu: Cvičením thoppukaranamu, které zlepšuje mentální schopnosti a uvádí mozek do rovnováhy, uctívají dennodenně Ganéšu miliony lidí.

Stručně…

▣ Na Fidži ve městě Nadi se letos v prosinci uskutečnil pětidenní hinduistický workshop. Fiji Times uvádějí, že kurzy otevřené tamním kněžím i veřejnosti napomohly jak zlepšit, tak i uspořádat jejich rituální povědomí. Na workshopy organizované charitativní organizací Yaadein Vision Australia přišli přednášet i Dr. Meenakshi a Dr. Acharya Sharma, zakladatelé Sanskrtské školy v Sydney (Sydney Sanskrit School).

▣ Městská rada města Adeje na ostrově Tenerife spadajícího pod Kanárské ostrovy nedávno schválila přesun několika hektarů vládní půdy pod Hinduistické kulturní centrum (Hindu Cultural Center), a to bezplatně. Hinduistické centrum má v plánu využít půdu pro stavbu chrámu a podle jednoho z představitelů tamní hinduistické obce i k tomu, „aby naše děti měli místo, kde se mohou scházet a nabýt jistoty, že neztratí svou kulturu.“

▣ V jeskyních Batu, známém malajském poutním místě, byla zavedena nová pravidla. Kavadi, ceremoniální uctívání, jež lidé činí ve jménu boha Murugana, je často doprovázeno sebepropichováním, ať už malými stříbrnými kopími nebo háky. V poslední době se velký počet praktikujících začal odpoutávat od tradičních zvyklostí, někteří začali svá kopí pokrývat reklamami či zavěšovat za své piercingy nevhodné věci. V rámci nových pravidel u sebe praktikující, kteří kavadi podstoupí, nesmí nést loga komerčních společností, fotbalových klubů nebo reklamy na filmové hvězdy, stejně jako nevhodné ovoce a jiné netradiční předměty. Návštěvníci se musí zdržet nošení krátkých kalhot či sukní, pobíhání po areálu, nošení mazlíčků či kouření nebo plivání. Kdo se pravidly nebude řídit, bude z chrámu vykázán.

▣ Podle výsledků sčítání, které bylo na Novém Zélandu provedeno v roce 2013, se od roku 2006 rozrostla tamní indická populace o 48 %, a to až k dnešním 155 000, čímž se stala nejpočetnější asijským etnikem v zemi. Generální ředitelka sčítání Sarah Minson poznamenala, „že stojí za to poznamenat, že na Novém Zélandu je víc etnických skupin, než v kterékoli jiné zemi na světě.“

▣ V indickém státě Džammú a Kašmír bylo v kopcích Trikuta Hills zasazeno asi 550 000 stromů. Oblast je sídlem jeskynní svatyně Vaišnódéví Mátá, věhlasného poutního místa. Sadba, která pokračuje poslední čtyři roky, je snahou o zachování tamějšího životního prostředí a stejně tak i snahou o „prozelenění“ celé oblasti, obzvláště podél vysoce frekventované cesty ke svatyni.

FOTO © Rasa Ravi, Associated Press, AFP, ko­merční fotobanka.