3 – 5

1 – 2

6 – 8

Nevšední reportáž z Malajsie Přehlídka nádob na posvátnou vodu.

Malajsijský chrám u vodopádu

Pózující dobrovolníci před chrámem Šrí Bálathandájuthapániho na Penangu slaví dokončení nejnovějšího Muruganova příbytku na posvátném poutním místě se starobylou historií. Článek začíná na straně 20.