40 – 46

38 – 39

47 – 53

NAUČNÉ POJEDNÁNÍ

Poznej sám sebe: lekce 1–7

14 denních lekcí, které nám pomohou na cestě k osvícení

Lekce 1

Řeka života

Hledající: Existuje nějaký jednoduchý postup, díky čemu porozumíme smyslu života, obzvláště v těžkých chvílích?

Učitel: Ano, meditace na řece. Pozoruj ji jako vizuální obraz od jejího pramene až do místa, kde ústí do moře. Uvědom si, že i v tobě samém v tuto chvíli proudí pramenitá řeka životní síly. Toho si buď neustále vědom. Můžeš jasně vidět, kde ses blížil ke břehu této řeky života. Otevřeně pozoruj, jak dlouho jsi směřoval k různým negativním věcem, jak dlouho se tě držel strach, obavy, pochyby o budoucnosti a lítost nad minulostí.

Uvědomit si naše vztahy s okolním světem je první krok k tomu, abychom se osamostatnili a stali se z nás nezávislí duchovní lidé. Díky síle vřelého odstupu oddělíme naši pozornost od toho, co vnímáme. S láskou ukončíme všechny negativní vztahy. Žít s odstupem však neznamená, že utečeme od života a stanou se z nás necitliví lidé. Když máme schopnost opustit to, co nám nevyhovuje, můžeme konečně žít ve věčném přítomném okamžiku. Pak z nás bude sálat laskavost a budeme přátelštější, zdravější a lidštější.

Hledající: Proč se stáváme závislí na vnějších vztazích?

Učitel: Stáváme se závislí na okolí, protože se nepozastavíme, abychom porozuměli tomu, že zkušenosti, které se postarali o naši závislost, měly pouze rychlý spád jako vodopád nebo byly jako padlý kmen starého stromu bránící potůčku v tom, aby vtekl do větší řeky a následně pak i do oceánu. Naučte se odrazit od břehu řeky. Odhoďte svou minulost. Myslete na budoucnost. Začněte jednat. Žijte ve věčném okamžiku a říkejte si: „Jsem pánem svého těla, mysli a emocí.“ Satguru Yogaswami říkával: „Nechte štěstí i smutek plout jako mraky po obloze.“

Úkol: Běžte k řece, sedněte si k ní na klidné místo o samotě a představte si, že její proudící voda je vaše životní síla. Pozorujte, jak voda překonává všechny překážky a přijímá každou nastávající změnu na cestě za svým cílem. Óm.

Rodina pluje po řece Ganze na mytickém člunu. Jejich pohled je upřed vzhůru na důkaz důvěry k Bohu. V pozadí jsou dva hádající se muži na břehu řeky, kteří nejsou schopní udělat další krok.


Lekce 2

Síla ujištění

Hledající: Co mohu dělat, když jsou mé staré postoje v rozporu s duchovním přesvědčením?

Učitel: Když se vydáme na duchovní cestu, minulost, která je uložena v našem podvědomí, je na této cestě buďto náš přítel nebo nepřítel. Mnoho let jsme opakovali tvrzení a s nimi spojený význam ve svých myšlenkách a slovech. To naprogramovalo naše podvědomí a pomohlo vytvořit náš život, jaký je právě nyní, protože dojmy, které do něj ukládáme, vyplouvají na povrch. Abychom na své cestě uspěli, musíme změnit naše podvědomí a přeměnit jeho sílu na nové myšlenky a nápady. To můžeme udělat silou ujištění. Ujištění je pozitivní věta, kterou si opakujeme, abychom tak zapůsobili na naši mysl.

Hledající: Jak si člověk vybere správné ujištění?

Učitel: Nejprve si musíme uvědomit, co nechceme. Pak musíme podniknout kroky, abychom to změnili. Například když cítíte „já nemůžu“, tak nemůžete. Ale tento vzorec můžete obrátit a změnit proud duševní síly tím, že řeknete a pocítíte v každé buňce svého těla „já můžu, dokážu to, jsem schopen splnit, co jsem si naplánoval“. Toto ujištění opakujte padesátkrát nebo stokrát denně. Vaše podvědomí opět může přijít se slovy „já nemůžu, nepodaří se mi to, nemám na to“. Vy si však stále musíte opakovat „můžu, podaří se mi to, jsem toho schopen“ až do té doby, kdy vaše podvědomí samo začne vytvářet situace, ve kterých můžete něco dokázat a mít úspěch, radost a získáte to, co potřebujete, ať už je to dočasný prospěch nebo nové prozření na vaší vnitřní duchovní cestě. Satguru Yogaswami nám připomíná: „Na cokoli myslíte, tím se stanete. V tom spočívá tajemství.“

Úkol: Opakujte ujištění „jsem v pořádku, právě v této chvíli je mi dobře“ pokaždé, když začnete mít obavy z minulosti nebo budoucnosti. Lehce, ale pevně, tak převedete vaši pozornost do přítomnosti a ujistíte se, že jste v pořádku, v pořádku v přítomném okamžiku. Naučte se žít v přítomném okamžiku. Óm.

Člověk, který hledá, sedí na bájném jednokolovém voze, který symbolizuje pohnutky jeho mysli. Síla pohnout se směrem ke smutku a neúspěchu nebo k povznesení a úspěchu závisí na jeho slovech a myšlenkách.


Lekce 3

Pět kroků k osvícení

Hledající: Jsou na naší duchovní cestě nějaké jisté kroky?

Učitel: Ano, na cestě k osvícení je důležitých pět kroků. Jsou to kroky v oblasti vědomí, z nichž každý je lepší než ten předešlý. Naše uvědomělost se zdokonalí a získáme odstup, a když budeme vědomě řídit naši vůli, budeme připraveni postupně proniknout do každé vrstvy, až nakonec dosáhneme našeho cíle.

Hledající: Jaké jsou tedy ty kroky, o kterých mluvíte?

Učitel: První krok je pozornost. To je schopnost udržet si vědomí zaměřené na určitou oblast, kterou si sami zvolíme. Od tohoto kroku se přirozeně dostáváme i k tomu následujícímu, k soustředění. Kolibřík balancující na květině se na tuto činnost soustředí, květinu zkoumá a hloubá nad ní. Díky schopnosti soustředit se se pomalu dostáváme i k meditaci. Při meditaci vidíte květinu přesně takovou, jaká doopravdy je. Nová znalost proudí z vašeho nitra a jste radostně pozorní a spokojení. Při pravidelném meditování se ocitneme ve stavu rozjímání. Noříme se hlouběji a hlouběji do nitra hluboko pod vnější schránku až k energii a životu buněk rostliny. Jsme ponořeni v této energii. Touto energií, kterou oplývá každý atom existence, se také stáváme. Nakonec rozjímání vede až k sebeuvědomění, k nejhlubšímu samádhi, při kterém se dostáváte k atomu této čisté energie a k prvotnímu zdroji všeho. Nic o tom nemůžete říct, protože překračuje mysl. To je nesdělitelná pravda známá jenom tomu, kdo o ní Ví. Satguru Yogaswami to řekl jednoduše: „První krok, druhý krok, třetí krok – a tak dál dokud se nedostanete až na vrchol.“

Úkol: Najděte si klidné místo. Dejte si před sebe květinu a soustřeďte se na ni. Snažte se přijít na deset po sobě jdoucích myšlenek spojených s touto květinou; nesmíte tyto myšlenky přerušit. Stále se snažte. Vydržte. Óm.

Oddaný (bhakta) hledající odvážně kráčí po cestě, směrem k sebeuvědomění; je si jistý Šivovou láskou a blízkostí. Šiva je stále s ním, je uvnitř něj a tento vztah symbolizuje jeho odraz v rybníce posetém lotosovými květy.


Lekce 4

Síla vůle – klíč k úspěchu

Hledající: Meditoval jsem léta, ale k ničemu to nevedlo. Proč?

Učitel: Otevření se nezabere mnoho času, ale je třeba mít opravdu pevnou vůli. Někdo, kdo má velmi slabou vůli, může pozorně sedět, soustředit se a meditovat každý den dlouhá léta a být přesto stále rozrušený a neúspěšný. Někdo zase může být velmi úspěšný za velmi krátkou dobu, protože má dost silnou vůli. Způsob, kterým dříve žil svůj život, posilnil jeho vůli, a tudíž z této síly čerpá dál. Vůle má roli paliva, které uvádí do stavu bdělosti všechny oblasti mysli. Právě tato duševní vlastnost nám pomáhá uskutečnit všechny naše vnitřní cíle. O vaši vůli musíte pečovat a pěstovat ji stejně tak, jako se staráte o vlastní zahradu. Všechny energie musí proudit stejným kanálem, aby vás uspokojovalo vše, co děláte, aby to, co vytvoříte, bylo úplné a krásné.

Hledající: Jak mohu posílit svou vůli?

Učitel: Čím více vůle použiješ, tím více ji musíš použít. Tato tvá vnitřní síla je neomezená. Dokonči každou práci, kterou začneš. Splň každý slib, který jsi dal. Uskutečni každý plán, který jsi vymyslel, pokud je pravdivý, laskavý, nápomocný a potřebný. Správná věc, kterou musíš udělat, je pro tebe možná ta nejtěžší. Pak je to ale ta nejdůležitější věc, kterou by ses měl donutit udělat. Učiň tak a uvidíš, jak se tvá vůle posílí; na každou část tvé povahy to bude mít skvělý účinek. Udělej o trochu víc, než si myslíš, že můžeš udělat. To také pomáhá cvičit vůli. Pokaždé, když svou vůli používáš, posiluješ ji. Yogaswami řekl svým žákům: „Rozhodněte se a začněte jednat. Vše, co děláte, dělejte s pomocí všech svých sil.“

Úkol: Vyberte si úkol, který jste nedokončili, a je tomu už dlouho. Vyřešte ho, dokončete ho. Rozvrhněte si čas, pak se svého plánu odhodlaně držte a úkol dokončete ještě lépe, než jste zamýšleli. Óm

Na duchovní cestě je zapotřebí mít nezlomnou vůli. Na obraze je muž, který slíbil, že postaví svatyni na vrcholku vzdáleného kopce. Každý kámen musí nosit z řeky, která teče pod kopcem. Muž vydrží takovou námahu jen díky síle své vůle.


Lekce 5

Nadvědomá mysl světla

Hledající: Co je nadvědomá mysl?

Učitel: Ze svrchovaného Šivy, absolutní reality, vycházejí primární projevy mysli – nadvědomí či neomezené vědění. Nadvědomá mysl je mysl světové duše, mysl Šivy. Nadvědomá mysl je ta nejúchvatnější oblast naší mysli, my si ji však často nevšímáme, protože se běžně pohybujeme v oblasti pod nadvědomou myslí, v oblasti běžného vědomí. Nebo více vnímáme své podvědomí či podvědomí jiného člověka. Čím více však odpoutáme naši pozornost od podvědomých vazeb, od podnětů naší vědomé mysli, tím více se pohybujeme v oblasti nadvědomí. V nadvědomí se odehrávají věci pouze v přítomném okamžiku. Všechny poznatky nadvědomí získáte intuitivně jako blesk z čistého nebe. Intuice je přímější než rozum a daleko přesnější.

Hledající: Jak poznáme, kdy se pohybujeme v oblasti nadvědomé mysli?

Učitel: Když cítíme, že žijeme naplno v přítomném okamžiku, kdy se podvědomě ztotožníme se silnou chvějící se entitou věčného přítomného okamžiku, to je nadvědomí. Někdy při hluboké meditaci můžeme prožít, že naše hlava je zalita jasným bílým světlem. To je nadvědomí. Když se pohybujete v oblasti nadvědomí, můžete sami sebe vnímat jako čistou životní sílu proudící všemi lidmi, stromy a vším ostatním. Když jste ve stavu hlubokého rozjímání, ponoření do vlastních vnitřních energií, dynamicky cítíte klid a mír pramenící z hlavního zdroje veškeré energie. Uvědomíte si, že právě vy jste ten zdroj a také centrum celého vědomí. V tom je samozřejmě zahrnuto i nadvědomí. Satguru Yogaswami popsal ten stav těmito slovy: „Zdroj vědění je můj. Klíč k existenci leží v mé dlani.“

Úkol: Seďte klidně a meditujte. Uvolněte své tělo, kontrolujte svůj dech a hledejte světlo uvnitř své hlavy. Toto světlo, které ozařuje vaše myšlenky, je světlo nadvědomí. Óm.

Stejně jako nadvědomí probouzí třetí oko člověka na jeho duchovní cestě, ádžňá čakra odhaluje svět světla a zvuku, vnitřního klidu a mystické zkušenosti. Tato žena ve vnitřním pohroužení má vizi tančícího Šivy na své hlavě.


Lekce 6

Karma – pravidla hry

Hledající: Co je karma?

Učitel: Karma je zákon příčiny, která má vždy nějaký důsledek. Každý skutek, který v životě vykonáme, i každá myšlenka, která se nám honí v hlavě, má nějakou odezvu. Lidé se často ptají: „Proč se tohle děje zrovna mně? To není spravedlivé!“ Kdyby ale uměli nahlédnout do svého nitra, spatřili by všechny přísady, které v minulosti smíchali a z nichž se pak vytvořily podmínky, ve kterých se v současnosti nachází. Poznali by, že každý čin je jako semeno, které člověk zasadí. Plody tohoto semena, které sklidíme někdy i až za mnoho let, jsou reakcí. Těmto reakcím pak čelíme; buď se projeví v chování ostatních lidí, nebo v našem vlastním jednání. Je to jako bumerang, který letí vzduchem, otočí se a míří opět k nám stejnou rychlostí jako při odhození. Podobně naše činy a myšlenky, ať už láskyplné nebo nenávistné, určují, jaký bude jejich dopad, který bude stejně silný jako daný čin nebo myšlenka.

Hledající: Jak bychom měli zacházet s karmou?

Učitel: Tak, že použijeme moudrosti mudrců v našem běžném životě a tím naši karmu spíše měníme, nevytváříme si novou. Musíme vědomě ovládat naše myšlenky a postoje, musíme správně reagovat, tak můžeme pracovat s naší karmou a ovládat její proud. Pak si přestaneme vytvářet negativní karmu a můžeme vědomě čelit minulým reakcím bez toho, abychom k nim každý den přidávali další reakce. Při každé nové výzvě si řekněte: „Narodil jsem se s touto karmou a musím se s ní poprat. Jsem tu od toho, abych duchovně rozvinul karmy svého nynějšího života, i svých minulých životů, čelil jim a přijal je.“ Život je jako školní třída. Karma je náš učitel. Yogaswami své myšlenky shrnul takto: „Přítomnost je výsledek našich minulých činů. Člověk je architekt své budoucnosti.“

Úkol: Pokaždé, když se přistihnete při tom, jak někoho obviňujete, přestaňte s tím. Zbavte se pocitu vzteku, bezradnosti a nespravedlnosti. Jednejte podle tohoto moudra: Vše co se vám přihodí, ať už je to dobré nebo zlé, bylo samo vytvořeno a vy se z toho musíte poučit. Poučte se a budete svobodní. Óm.

Každá lidská duše je zodpovědná za svou karmu, tato myšlenka je na obraze připodobněna k sochaři, který z kousku žulu tesá sám sebe. Podobným způsobem my sami tvoříme zkušenosti pomocí myšlenek, slov a čin.


Lekce 7

Reinkarnace – oceán životů

Hledající: Co je reinkarnace?

Učitel: Reinkarnace je přirozený cyklus narození, smrti a znovuzrození. My nejsme jen tělo, ve kterém žijeme, ale jsme nesmrtelná duše, která přebývá v jednom těle, a pak se přesouvá do dalších hmotných schránek na Zemi v průběhu svého vývoje. Stejně jako se z housenky stává motýl, tak i fyzická smrt je nejpřirozenější přenos duše a není třeba se jí obávat. Víra v reinkarnaci nám přináší úlevný pocit klidu a míru. Když máme na paměti, že duše se s každým novým životem vyvíjí, umožňuje nám to porozumět lidskému údělu a ocenit druhého člověka ve všech stádiích jeho duchovního vývoje.

Hledající: A co se stane po naší smrti?

Učitel: Jednoduše vystoupíme z našeho fyzického těla a vstoupíme do našeho astrálního těla a budeme žít jako předtím v různých dokonalejších silových polích podle toho, v jakém stádiu vývoje byla naše mysl v okamžiku našeho úmrtí. Uvidíme ostatní, kteří také „zemřeli“ a ty, kteří opustili své fyzické tělo během spánku. V této astrální rovině si znovu prožijeme mnoho okamžiků našeho pozemského života, vytvoříme si pro sebe buď nebe, nebo peklo. Když se z našich skutků poučíme a vyřešíme naše reakce, opět opouštíme naše astrální tělo a vstupujeme do nového fyzického těla. To, kým budeme po naší reinkarnaci, závisí na našem způsobu jednání v minulých životech a na tom, o čem jsme přemýšleli během naší smrti. Akce a reakce, které jsme podnikli v našem minulém životě, předurčují i náš nový život. Proces reinkarnace je dokončen, když jsou všechny naše karmy znovu vyřešeny, naše dharma je vykonána co nejlépe a jsme si plně vědomi boží přítomnosti. Tento konec cyklu reinkarnace se nazývá mókša, osvobození se od dalšího znovuzrození. Yogaswami pocítil lítost slovy: „Ach, nekonečný strach ze znovuzrození! Kdy tento klamný pocit zmizí?“

Úkol: V jednom dni pozorujte těhotnou ženu, novorozeně, děti ve škole, svatbu, starší osobu a hřbitov. Pozorujte tak celý cyklus, kterým duše prochází, život po životě. Óm.

Na obraze Šiva v podobě Trimúrti řídí proces reinkarnace ztělesněné duše, která se stává člověkem, stárne a umírá, aby se mohla znovu narodit do nového světa a rozvinout se.

Výtah z učení Satgurua Sivaya Subramuniyaswamiho

Ilustrace © A. Manivel