38 – 39

37

40 – 46

NAUČNÉ POJEDNÁNÍ

Poznej sám sebe: úvod

14 denních lekcí, které nám pomohou na cestě k osvícení

C

est, které vedou k osvícení člověka, je mnoho. Osvícení je spontánní stav našeho rozšířeného extatického vědomí, který může být způsoben hrůzu nahánějícím dotekem smrti, náhodným setkáním s neobyčejným člověkem nebo náhlým uvědoměním si, že existuje něco víc než jen sex, peníze, jídlo, oblečení a moc. Velmi nezáleží na tom, jakým způsobem klopýtáme po naší vnitřní, duchovní cestě. Důležité je, abychom po zvolení této cesty vybrali tradici, kterou se budeme řídit, a techniky, které budeme používat.

Následujících 14 lekcí nabízí pár základních informací o poznání sebe sama prostřednictvím nejstaršího lidského učení, které je jedinečné svým nedualismem. Satguru Sivaya Subramuniyaswami vytvořil tyto lekce na základě podnětu lidí, kteří se ho ptali na metafyzické stránky sebepoznání, na karmu, čakry nebo uvolnění napjatých vztahů v životě a mezilidských vztazích. Každá lekce končí nějakým úkolem, jak zmíněné koncepty uplatnit v každodenním životě.

Již celá staletí indičtí guruové učí své žáky, že je velmi důležité, aby člověk poznal hlavně sám sebe, neduální svět, který existuje jako tiché jádro každé lidské duše. Na Východě se tomuto vnitřní zkušenosti říká paramátman, svrchovaná vnitřní prapodstata. Nejedná se o inteligenční nebo emoční složku člověka, ani o fyzickou nebo osobnostní stránku. Je to božské jádro ukryto hluboko v každém člověku. Sebepoznání je hlavním úkolem lidského života na Zemi. Při hledání paramátmana se nevyhnutelně stane jedna věc: změna. A kouzlo je v tom, že změnou svého vlastního vědomí a vztahu ke světu měníte také celý vesmír.

Na duchovní cestě se nejprve musíme zbavit strachu, zmatení, zloby a sobectví. Poté se naučíme žít s odstupem, soucítit s ostatními živými bytostmi a dostane se nám moudrosti založené na žití s vědomím, že ve vesmíru je vše v pořádku a správné. Nakonec nás duchovní hledání vyvede z temnoty na světlo, od smrti k nesmrtelnosti. Když víme, kdo jsme a co bychom měli dělat, žijeme přirozeně a vyrovnaně ve věčně přítomném okamžiku, jsme otevření, plní kreativity a jsme šťastní celým svým srdcem.

Těchto 14 lekcí představuje souhrn životní cesty od jejího počátku až do konce. Přečtěte si je každé ráno u snídaně. Bude to zábava pro celou rodinu a skvělý začátek celého dne. Pokaždé, když členové vaší rodiny uslyší znovu danou lekci, pro jejich mysl to bude nové a čerstvé, protože postupně budou těmto myšlenkám hlouběji rozumět. Vyhraďte si společně čas pod nějakým zvláštním stromem nebo ve vašem oblíbeném křesle či na nějakém příjemném místě. Vyslechněte si tuto starobylou moudrost jako zprávu speciálně určenou jen vám, a nechte ji do vás proniknout jako ucelenou informaci.

Sebepoznání je ta nejcennější znalost ze všech poznatků. Je to ta nejlepší ochrana, ten nejvzácnější poklad, ta nejlepší z cest. Probuďte se! Vstaňte! Jděte vpřed! Cesta již byla dávno vyšlapána védami. Její cíl je nadohled. Musíte se na cestě mnoho naučit, ale neztrácejte čas. Stále se tlačte dál, vzhůru a dovnitř.

Výtah z učení Satgurua Sivaya Subramuniyaswamiho

Ilustrace © A. Manivel