18 – 19

17

20 – 23


Hinduismus nachází nový domov ve Starém světě

Naši dva redaktoři z Havaje a náš korespondent ve Spojeném království navštívili během minulého léta Portugalsko, Španělsko, Itálii, Švýcarsko, Francii, Německo, Nizozemsko, Rakousko a Českou republiku. Dělali rozhovory s tamními hinduisty, fotografovali je. Chtěli jsme vyplnit dlouhodobou mezeru časopisu na téma diaspora: kontinentální Evropa. Na rozdíl od Spojeného království, přítomnost sanátana dharmy v kontinentální Evropě je stále v počátku a je stejně různorodá, jako původ hinduistických imigrantů. Tady, stejně jako všude, se hinduisté usídlují a zachovávají si své rituály, kulturu a tradice. Staví chrámy, snaží se, aby jejich náboženství bylo legálně uznané, a musí se potýkat se stálou výzvou – jak předat své náboženství dalším generacím.


Arzignano – bohyně Durgá.
Hamm.
Berlín.
Hamm.
Altare.
Arzignano.
Brugulette.
Frankfurt – u svatyně Ganéši.