17

16

18 – 19

Z ÁGAMICKÝCH DĚL ŠIVAISMU

Výklad snů

Co nám říkají dobrá a špatná znamení?

N

ásledující článek je výtah z Uttarakámiká-ágamy (kapitola 22, verše 1–6, 22–13, 60–65 a 105–110), v kterých Šiva mluví o významu snů. Poslední část článku obsahuje komentář Nárájanabhatty.

Nyní vám odhalím účinky různých snů. Běžně by žák mohl mít příjemné obrazy ve snech zdajících se mu během noci, která předchází jeho obřadu iniciace nebo jinému rituálu. Pokud se mu takový sen zdá v první čtvrtině noci, žák se příznivých účinků tohoto snu dočká do roka. Pokud se mu tento sen zdá v druhé čtvrtině noci, účinek snu se projeví do půl roku. Pokud se sen objeví v třetí čtvrtině noci, účinky se projeví do měsíce, a když se sen bude zdát až v poslední čtvrtině noci, jeho účinky se objeví okamžitě. Není pochyb, že přesně podle těchto zákonitostí se projeví dopad našich snů.

Zářivé a oslňující Slunce; Měsíc obklopený hvězdami; planoucí oheň živený denními obětmi bohům; pronikavě zářící lampy; matka, otec, žena, synové nebo dcery; laskaví lidé – pokud žák uvidí ve svém snu zmíněné výjevy, dočká se nevyčerpatelného bohatství. Zvláště příznivé je ve snu vidět odchytnutí krav, lvů nebo slonů nepřítele na bitevním poli. Studium védágam; být upatlán od jídla; tráva nebo strom rostoucí s lidského pupíku; člověk držící květinu; voda a stébla trávy kuša; být umazán od oleje na bílých sandálech; být oblečen v bílém rouchu; navštívit bráhmana a poslouchat jeho požehnaná slova; vidět bílé ovoce; ruka držící vějíř, vlajku nebo deštník z lotosových květů nebo listů; vidět zrcadlo poseté diamanty; uvidět světlo, ulity kaurí, zbraně, insignii tvaru lotosu, průzračnou vodu, blyštící se zlato; vést hovor s vůdcem národa – tyto snové zážitky naznačují, že se dočkáme příznivých událostí.

Když ve snu uvidíte následující věci, čeká vás něco nepříjemného: stromy s červenými květy; člověka vyloučeného z kasty; lovce ptáků; pojídání dobře uvařeného masa se sezamem a pití krve; tanec; svatba; zpěv; hrající hudba bez strunných nástrojů; potopení se do proudu řeky; koupel v kravském hnoji a v kravské moči nebo v blátě; ležet na břiše své matky; přelézání přes pohřební hranici; blesk a hrom; meziprostor a země; hněv dévů, bráhmanů, králů nebo guruů; objímání mladých dívek; tělo mučeného člověka; požití projímadla; zvracení; vydání se na jih; zasažení těžkou nemocí; padající dům; uklízení domu; být lapený a mučený duchy, démony a jinými krutými duchy; být chycen opicemi nebo lidmi; ztratit úctu ostatních; náhlý záchvat duševního strachu plynoucího z tohoto pocitu neúcty; být oblečen v rouchu okrové barvy; být umazán od oleje; pití; potopení se.

Vlídná noc: Oddaně věřící dívka sní o tom, jak navštívila mudrce.

Pokud člověk uvidí ve snu nějakého boha, bráhmana, předka, jógina nebo krále, kteří mu sdělí nějakou zprávu, cokoli mu bylo sděleno, se splní.

Obvykle to, zda mají sny příznivý nebo nepříznivý dopad, je dáno tím, jak vyspělé jsou karmické plody daného člověka. Sny tak buď příznivě, nebo nepříznivě ovlivní blízkou budoucnost tohoto člověka. Takové sny se objevují samy o sobě; nejsou výplodem uložených karem člověka.

Sny se objevují dvojím způsobem – buď se vztahují k budoucím událostem, nebo se vztahují k myšlence, na kterou se člověk soustředí. Pokud člověk pořád myslí na to, co už zažil nebo zažije, a jde spát s tím, že se na tuto myšlenku stále soustředí, myšlenka se zhmotní v jeho snu. Pro tyto sny, které se objevují jako důsledek utkvělé myšlenky, není třeba žádných dalších úkonů nebo rituálů.

Pak se také ve snu mohou objevit neobvyklé a abnormální výjevy nebo události: lev se dvěma hlavami, okřídlený kůň, hory tlačící se na jiné hory, jízda na dvouhlavých nebo okřídlených zvířatech. Tyto sny se vztahují k budoucnosti člověka a poukazují na nepříznivé nebo příznivé události v budoucím životě člověka. Tyto neobvyklé výjevy mohou změnit nebo ovlivnit, co se danému člověku v budoucnu stane.

V této ágamě se mluvilo o různých snech, aby žák (sádhaka) byl schopný vyložit si obecně, jaké budou události, které se mu v budoucnu stanou. Tyto zmíněné snové výjevy ho v žádném případě neměly zastrašit. Vlídné a nevlídné sny žáka jsou také stejně založeny na budoucích událostech jeho života. Mnohé ze zmíněných snů jsou pravdivé, co se týká jejich dopadu, protože se vztahují k tomu, co se stane v budoucnosti. Sny poukazující na nepříznivou budoucnost by měly být zahnány. Takovéto zahnání by mělo zmírnit vážnost budoucích událostí. Sny však zůstanou a nemůžeme je změnit; stále zůstávají tím, co nám ukazuje, co se bude dít v našem životě. Dopad snů můžeme později vidět v naší budoucnosti, pokud se je nebudeme snažit zahnat nějakým rituálem.

Dr. S. P. Sabharathnam Sivacharyar

Dr. S. P. Sabharathnam Sivacharyar pochází ze starobylé kněžské linie ádišaivů; je odborníkem na tamilštinu a sanskrt, zaměřuje se na védy, ágamy a na texty šilpa-šástry. Tento článek je převzat z jeho nedávného překladu Uttarakámiká-ágamy.

Ilustrace © A. Manivel