12 – 13

10 – 11

14

reklama

R. G. Bhandarkar: Śivaismus [Šivaismus]

Nakladatelství Siddhaika

Anotace: Šivaismus patří mezi kontroverzní a současně duchovně velmi hluboké nábožensko-filozofické soustavy Indie. Jeho nauka je spjata s praxí tvrdého asketismu, s bezpočtem jógických technik, s extrémním tantrismem, s propracovaným ritualismem i s výkladově velmi náročnou metafyzikou.

Odkud se vzala víra v Šivu a jaké je její místo v rámci hinduismu? Jaké jsou nejstarší literární prameny šivaismu? Co je podstatou učení nejdůležitějších škol a kdo stál u jejich zrodu? Na tyto i další otázky se snaží autor tohoto díla, věhlasný indický badatel R. G. Bhandarkar, odpovědět. Zavede nás do světa šivaismu, a to od jeho kořenů v starobylém díle Rg-véda až do jeho středověké podoby typické mimo jiné komplexními tantrickými naukami.

Dílo může svým obsahem zaujmout nejen příznivce indické filozofie, historie a religionistiky, ale i mystiky, jejichž praxe je založena na jógických či tantrických naukách. Kniha si nicméně neklade za cíl být hlubokou sondou do filozofických a ezoterických nauk šivaismu – nabízí ovšem obeznámení s jejich základy, pojmoslovím a klíčovými protagonisty, a poskytuje tak nezbytný přehled o vybraném okruhu témat.

Dílo obsahuje velké množství sanskrtských výrazů. Bylo tedy samozřejmostí, a nutností, tuto terminologii transliterovat, jako tomu bývá u odborných zahraničních publikací. České vydání je opatřeno poznámkovým aparátem, aby byly sdělované myšlenky srozumitelné i širší veřejnosti. Publikace je přesto určena spíše náročnějšímu čtenáři, který již má obecný přehled o indickém duchovním a filozofickém prostředí.Tančící Šiva Natarádža. Velkoplošná (3,5 m × 2,5 m) nástěnná malba původně ze 16. století u vstupu do Mahádévova chrámu, Ettumanúr, Kérala. Mahádéva, „velký bůh“, je jméno Šivy. Foto © Rasa Ravi.