9

6 – 8

10 – 11

NÁZORY

Iniciace dotykem

Jak objetí od Ammy inspirovalo léta hledání a silné duchovní proměny

V

​ červenci roku 1992 jsem byl v jednom newyorském kostele, kde mě objala Mata Amritanandamayi, která je známá spíše jako Amma nebo také „objímající světice“ (hugging saint). Bylo to mé první setkání s touto legendární duchovní postavou a od tohoto momentu se změnil i můj život.

Na své duchovní cestě jsem přišel na to, že když je člověk připraven, ten správný guru se objeví v každé fázi jeho duchovního růstu. Dostalo se mi výsady, že jsem mohl být jen pár kroků od katolického papeže ve Vatikánu a také jsem seděl v té samé místnosti s pontifexem Šríngeri mathu (Sringeri Mutt), jednoho ze čtyř pilířů ustanovených Ádi Šankaráčárjou. Bylo mi také velkou ctí sedět s váženými svámí magazínu Hinduism Today, Al Gorem a stovkami dalších v moskevském Kremlu, kde jsme všichni společně odříkávali Aum.

Jako žák mnoha učitelů jsem si uvědomil, že to, co jsem cítil po prvním objetí v roce 1992, bylo výjimečné. Byl jsem zmatený, protože se v mém těle a mysli odehrála velká změna. Naléhavě jsem pocítil, že musím najít příčinu této změny.

Autor článku.

Zjistil jsem, že mnoho mistrů, bývalých i přítomných, nepodporuje iniciaci dotykem a raději iniciují věřící pohledem nebo hlasem. Věděl jsem, že Ammino objetí je spojení všech těchto vjemů: doteku, jejího objetí, hlasu – šeptala mi do uší, „můj milý synu“ – a zraku – dívala se mi do očí. Amma je výjimečná a ve svých iniciacích velmi nekonvenční, aspoň soudě podle dnešních obvyklých iniciačních rituálů.

Co se vlastně děje při takovém způsobu iniciace? Co je kundaliní a jak tato stoupající energie postupně vede k sebeuvědomění? Dotek způsobuje růst na každém stupni. Je to základ vývoje a je to náš první a hlavní jazyk. Naše těla jsou součástí podvědomé mysli; sbírají a přenášejí spoustu informací. Když se rostliny nebo zvířata fyzicky dotýkají a lidé objímají, mění to proudění a sílu energie, jejich vědomí a také vztah mezi nimi.

Existuje vrozená vývojová síla, která se probouzí během duševního rozvoje člověka. Tímto způsobem vědomí překračuje běžné hranice. Kundaliní je vývojová síla, která rozvíjí člověka až do jeho úplné duševní vyspělosti. Gopi Krishna popsal kundaliní jako silný proud duševní energie, která stoupá od konce páteře až k hlavě. Šrí Ramana Mahariši trval na tom, že kundaliní není nic jiného než přírodní energie naší vnitřní prapodstaty, světového nebo kosmického vědomí přítomného v každé bytosti. Jednotlivé mysli plné myšlenek ale zakrývají tuto přírodní energii v její nejčistší formě.

Tento zdroj osvícení a sebeuvědomění je v každém z nás. Guruové a duchovní aktivity nám pomáhají zklidnit mysl a umožnují nám uvědomit si sebe sama. Tento proces sebeuvědomění u mě začal právě prvním Amminým objetím. Síla a délka tohoto procesu je u každého člověka jiná.

Duše, ve své radosti ze ztělesnění, zapomíná na svou pravou podstatu a myslí si, že je oddělena od svého původního zdroje. Védánta nám poskytuje skvělé vysvětlení vztahů mezi stavy a úrovněmi vědomí a úrovněmi duše. Energetické probuzení vědomí je podníceno aktivitami jednotlivce – meditací, modlitbou, pomocí druhým, odříkáním nebo milostí našeho gurua. Pro každého je tvář věčnosti zahalena závojem, který je nakonec stejně odhozen.

Dr. Arjun Daswani

Dr. Daswani, kterému je 68 let, žije v New Jersey a je aktivním členem Nadace Sringeri Vidhya Bharati a Centra Maty Amritanandamayi.