6 – 8

3 – 5

9

Krátké zprávy ze světa

Globální dharma


BALI

Pokračující práce na kolosální soše

V

​ srpnu 2013 stovky lidí oslavovaly znovuodhalení sochařské práce v parku Garuda Wisnu Kencana na Bali. Tento projekt byl zdržen o 16 let kvůli politickým a ekonomickým problémům tohoto státu. Jeho obnovení bylo možné jen díky štědrému dárci, který projektu věnoval přes 40 milionů dolarů. Tato sochařská práce je obklopena kulturním parkem o rozloze 250 hektarů a je průkopnickým skvostným počinem vyjímajícím se v tomto parku. Výška tohoto kolosu je 120 metrů a je tedy o 30 metrů vyšší než Socha svobody.

Kolosální dílo: V současnosti je tato socha rozdělena na části (na obrázku Garudova hlava), které jsou rozmístěny po parku a čekají, až je sochař spojí dohromady s ostatními obrovskými kusy díla.

Autor tohoto uměleckého díla, sochařský mistr Nyoman Nuarta, doufá, že se mu tento projekt podaří dokončit během tří let. Sedmisettunové mistrovské dílo je vyrobeno z mědi, z mosazných plátů a rám sochy tvoří nerez ocel. Cílem tohoto kulturního parku je vzdělávat, obzvláště mladé lidi, aby věděli, jak důležité je uchovávat jejich bohatý kulturní odkaz.

Vizualizace hotového díla.

VEGETARIÁNSTVÍ

Totožnost vegetariánů

N

​edávno publikované studie odhalily pár klíčových rozdílů mezi tím, jak na vegetariánství nahlíží lidé ze Západu a z Východu. Skupina lidí z Univerzity Britské Kolumbie provedla průzkum veřejného mínění o tomto tématu v Indii, Evropě a Severní Americe a zjistila, že etické úvahy, například podmínky chovu zvířat, jsou důvodem pro zřeknutí se konzumace masa ve všech zkoumaných oblastech. Kulturní ztotožnění se s vegetariánstvím se však velmi liší. Vegetariáni ze Západu mají sklon zříkat se autoritářství a ztotožňují se s názory liberálních koutů světa. Bojují tedy proti současným sociálním proudům tak, že se vzdali konzumace masa. Naproti tomuto názoru stojí Indové, jejichž vegetariánský jídelníček je silně spjat s kulturními a sociálními hodnotami. Také tvrdí, že vegetariánství je velmi důležité, aby si příslušníci vegetariánského národa zachovali čisté tělo.

Zdravý vegetariánský jídelníček z vás může udělat liberála a ochránce životního prostředí nebo také ušlechtilého věřícího konzervativce. Vše závisí na tom, kde žijete.

KANADA

Osmý ročník HMEC

H

​induističtí zástupci 85 chrámů nacházejících se ve Spojených státech a Kanadě se nedávno sešli na osmém ročníku Konference vedoucích pracovníku hinduistických chrámů (mandirů) – Hindu Mandir Executives’ Conference (HMEC). Poslední setkání se konalo 20.–22. září ve městě Mississauga v Ontariu a byl na něm vytvořen prostor pro komunikaci a spolupráci mezi hinduistickými chrámy. Vytvořila se nová spojení a řešení mnohých problémů, kterým hinduistická obec v současnosti čelí. Při této události proběhlo 23 sezení, na kterých mluvilo 115 přednášejících a moderátorů. Mluvilo se hlavně o řízení chrámů, lidské hrdosti na svou víru, kulturních a osobních hodnotách i o tom, jakým způsobem zapojit mladé lidi do aktivit spojených s jejich náboženstvím a do aktivit jednotlivých chrámů. Některé z letošních nejlepších přednášek mají na svědomí právě mladí hinduisté, kteří vyrůstali na Západě za jiných okolností, než s kterými se potýkali jejich rodiče. Redaktoři časopisu Hinduism Today patřili také mezi nejpůsobivější řečníky setkání.

Společný cíl: Všichni zástupci jednotlivých chrámů chtějí propagovat a uchovávat svou víru. Snaží se zlepšit své komunity společnou prací a učením se od výzev a řešení ostatních.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Hinduistický chrám slaví 25 let

O

​slava 25 let od založení Shree Swaminarayanova chrámu Nar Narayan Dev Gadiho ve Willesdenu v Londýně se konala ve dnech 19.–27. července 2013 a přilákala 6000 lidí z celého Spojeného království, kteří si užili devět radostných dní plných zbožného tance a hudby.

Chrám byl založen v roce 1988 a je střediskem Swaminarayanových následovníků a také rozrůstající se hinduistické komunity, která pořádá mnoho kurzů a workshopů, včetně hudebních kurzů, výuky jazyků, táborů mládeže a dalších aktivit.

Čas oslav: Věřící tančí v rytmu živé hudby, která je směsicí Bollywoodu, tradiční garby, současné a rockové hudby.

Jednou z největších atrakcí slavností byl průvod, ve kterém tisíce lidí pochodovaly více než čtyři hodiny, přitom je doprovázely alegorické vozy, kapely, tanečníci a zpěváci bhadžanů. Mnoho účastníků z místní komunity se připojilo k oslavám a začalo také tančit v melodickém rytmu muziky linoucí se z průvodu. Během devíti dnů oslav se zasvěceným věřícím dostalo mnoho nezapomenutelných zážitků.

Spoustu svátečních aktivit pořádala skupina 500 mladých lidí z místního chrámu. Tímto skvěle prokázali úctu svým rodičům, kteří pomáhali chrám postavit, utvrdili svou víru, pomohli tak své komunitě a zaručili její budoucnost.


RUSKO

Nepravděpodobná historie jógy

V

​ posledním desetiletí se jóga a hinduistická filozofie značně rozšířila v Rusku. Tento rychlý vzrůst obliby se může zdát náhlý, ale jeho kořeny sahají až na počátek šestnáctého století, kdy Ivan Hrozný obdržel první ruskou Bhagavad-gítu z Mughalské říše, jak tvrdí článek z časopisu Yoga Journal napsaný Olgou Kazakovou. Bhagavad-gítá byla známá a studovala se v následujících stoletích. Dnes je nejstarší ruská kopie tohoto textu uložena v Moskvě. Pataňdžaliho Jóga-sútra a texty Vivékánandy byly nedávno také zpřístupněny čtenářům.

Oblíbené cviky: Ruští studenti cvičí akrobatické ásany v moskevských ulicích.

Olga poukazuje na to, že jóga byla nejdříve oblíbená v uměleckých kruzích ruského národa a později se k ní lidé upínali jako k naději za Stalinova krutého režimu. Lidé praktikující jógu byli perzekuováni, a proto se jí věnovali pouze skrytě. Sehrála významnou roli pro ty, kteří byli zavřeni do pracovních trestaneckých táborů. V období Studené války byla jóga poněkud zromantizována, protože pomohla vlivným myslitelům a slavným osobnostem přežít jejich hrdinské činy.

V protikladu s tím, jak lehce se rozvíjela jóga v USA, ruské hnutí jógy bylo podněcováno obdobím utrpení. Díky této historické souvislosti je jóga oblíbená i dnes a stala se z ní aktivita, kterou praktikují vznešení a odvážní lidé. Díky pozitivnímu působení jógy na ruský národ za časů temnoty a tyranie se jóga stala, a stále je, vyjádřením neotřesitelné vnitřní svobody a nespoutaného ducha.


THAJSKO

Sloní pověst

M

​ezi 65 miliony obyvatel Thajska – většina z nich jsou buddhisté – se jeden z hinduistických nejmilovanějších bohů těší čím dál větší oblibě. Tento kulturně bohatý národ, který je velký asi tak jako ten španělský, se pyšně prezentuje jako jediný jihovýchodní asijský národ, který nikdy nebyl kolonizován Evropany. Dalekosahající buddhistická tradice tohoto státu je doplněna spoustou vědomostí z ostatních náboženství, zvláště hinduismu, který byl hlavním náboženstvím tohoto národa před tím, než se ve státě rozšířil buddhismus.

Ganéša v provincii Nakhon Nayok.

Ganéša, který byl kdysi velmi oblíbený mezi thajskými umělci a obchodníky, se rychle stal oblíbeným všech lidí. Je uctíván jako Phra Pikanet nebo Phra Phikhanesawora a přináší lidem štěstí a můžeme ho nalézt téměř všude. Můžeme ho zahlédnout na pultech obchodů, ve svatyních u cesty; obchodníci se k němu modlí vždy před tím, než podniknou nějaký krok. Jeho kulatá podoba se nachází v jeho nejskvostnější svatyni, v Královském bráhmanském chrámu (Royal Brahmin Temple) v Bangkoku. Nachází se dokonce i na znaku thajského ministerstva krásných umění. Zvláště populární je v hlavním městě, v Bangkoku, kde se každoročně s velkým nadšením slaví Ganéša čaturthí. Pravděpodobně už jinde na světě nenajdeme tolik lidí, kteří nevyznávají hinduistickou víru, ale uctívají tohoto hinduistického boha.


USA

Meditace ve firemní sféře

D

​nešní stresující svět byznysu se stal novým prostorem, kde vzrůstá zájem o meditaci na celém území Spojených států. Naštěstí se zdá, že se nejedná pouze o další pomíjivou módní záležitost. Mnozí lidé byli k cvičení meditace vybídnuti náročnou prací nebo jinými s prací spojenými těžkostmi a zjistili, že toto cvičení není jen způsob, jak se uklidnit. Jednoduše řečeno, když budete meditovat pravidelně každý den a ponoříte se do sebe, bez ohledu na své důvody k meditaci, váš pohled na život se začne měnit.

Meditace je nyní podporována řediteli obchodních společností a podnikateli, kteří v ní vidí klíč k úspěchu, jak se píše v článku z deníku Financial Times. Mnoho společností dnes nabízí svým zaměstnancům kurzy, kde je učí snížit stres, zlepšit své tvůrčí schopnosti a soustředěnost. Na světě není místo, kde by byl tento trend firemních meditací oblíbenější než v Silicon Valley v Kalifornii, epicentru informačních technologií a inovativních pokrokových zařízení. Jedním se zářných příkladů je společnost Google, která zavedla pro své zaměstnance program „Hledej uvnitř sebe“ (Search Inside Yourself).

Tento program založil Chade-Meng Tan, jeden z dřívějších předních inženýrů Googlu, a zúčastnily se ho již tisíce zaměstnanců a další stovky jmen jsou na seznamu zájemců o tento program. Společnost postavila bludiště pro meditativní procházky a každé dva měsíce pořádá „hloubavé obědy“, při kterých se dodržuje naprosté ticho.

Inspirující změna: Muž, který se ponoří do sebe před začátkem obchodního jednání, ví, že mu meditace pomůže přijít s novými nápady a lépe se soustředit.

Ačkoli mnoho zaměstnanců Googlu nejsou věřící nebo duchovně zaměření lidé, mnoho z nich je rádo, že se mohou účastnit meditací vedených Mengem. Ten se zavřenýma očima říká velké skupině lidí, aby si představila, že se každý člověk na této planetě má dobře: „Když vdechujete, vdechněte všechno dobro do svého srdce. Použijte své srdce a toto dobro desetkrát znásobte. Když vydechujete, pošlete dobro do celého světa a představte si, že vydechujete bílé světlo, zářivé bílé světlo.“ Jeden zaměstnanec později řekl: „Vlastně cítím hučení na spodní straně lebky z toho, jak si zkouším představit čistou lásku. Na minutu jsem zapomněl, že jsme v místnosti, kde se obvykle konají firemní prezentace.“ Google, jedna ze světových nejinovativnějších a nejsilnějších IT společností, se zasloužila o šíření tohoto trendu.

Jako na běžné hodině jógy, meditace na pracovišti je usnadněna snižujícím se vnější spojením této činnosti s náboženstvím. Ať už je považováno za dobré nebo špatné, toto cvičení je nabízeno v podobě, která vyhovuje každému, s jeho nejhlubšími stránkami, které zůstávají tajemné a posvátné stejně jako kdysi. Dnešní reklamy na populární kurzy jógy nabízejí duševní zdraví, zlepšení imunity, pocit klidu a čistoty, ale nezmiňují se o nejdůležitějším cíli meditace, o uvědomění si sebe sama. Můžete se však vsadit, že lidé pohybující se v byznysu nebo jinde, kteří horlivě cvičí jógu, nevyhnutelně najdou něco víc než jen zlepšení soustředěnosti a tvůrčí schopnosti.


Stručně…

▣ Americké ministerstvo zahraničí nedávno vrátilo Nepálskému národnímu archivu (National Archives of Nepal) vzácné artefakty. Tyto vzácné předměty tvoří šest dřevěných schránek na uchovávání hinduistických posvátných textů. Schránky jsou zdobeny rytinami a pomalovány podobiznami bohů. Tyto výjevy patří mezi nejstarší známé nepálské obrazy. Byly ukradeny před sto lety a jejich cena se odhaduje na 150 000 až 200 000 dolarů.

▣ Karnátakská univerzita sanskrtu (Karnataka Sanskrit University) upravila strukturu svých učebnic sanskrtu tak, aby byl jazyk přístupnější. Bude tedy studentům předkládán po malých dávkách ve formě krátkých otázek a odpovědí a ne formou dlouhých pasážích, které si musí žáci zapamatovat. Tato učebnice bude dostupná pro 45 000 studentů v Karnátace, a to jak pro studenty středních škol, tak i studenty pokračujících ve vyšším studiu.

▣ V Mangalore v Karnátace kudrolijský chrám Šrí Gókarnanáthéšvary přijal dvě vdovy, Lakšmí a Indiru, aby zastávaly funkci chrámových kněží. Tento krok je důležitý, protože stojí proti kulturnímu stigmatu vdov, které společnost považuje za nežádoucí a často je drží stranou náboženských událostí. Tyto dvě ženy podstoupily čtyřměsíční výcvik čtení ze svatých textů, budou dostávat měsíční plat a bude se o ně starat vedení chrámu.

▣ Na oslavu stopadesátého výročí narození svámího Vivékánandy americká větev organizace Vishva Hindu Parishad uspořádala v Chicagu v Illinois akci Svět bez hranic. Oslava začala 27. září a dvoudenního programu se zúčastnilo několik tisíc lidí. Během tohoto svátku přišel dopis od illinoiského guvernéra Pata Quinna, v kterém se psalo, že nechal 28. září prohlásit Dnem svámího Vivékánandy.

▣ Indická centrální banka nedávno podnítila vzdor a nedůvěru několika nejbohatších národních chrámů tím, že jim poslala dopis, ve kterém je prosí o upřesnění detailů týkajících se zlata v jejich vlastnictví. Ačkoli banka tvrdila, že se jedná o pouhý sběr dat, mnoho věřících a správců chrámu si myslí, že banka pátrá po velkých rezervách zlata, které by mohly snížit deficit indického státního rozpočtu.

FOTO © GWK, Victoria Berman, Swaminarayan Temple Willesden, Jorge Macedo, Wari Om.