3 – 5

1 – 2

6 – 8

Hinduistické chrámy Evropy Hinduistické chrámy Evropy

Hinduistické chrámy Evropy

Nejnovější hinduistický chrám (mandira) v Berlíně. Poslední dokončovací práce na vstupní věži (gópuram) chrámu Šrí Majúrapatiho Murugana (Sri Mayurapathy Murugan) před konsekrací, která se konala 8. září 2013. Článek o hinduismu v Evropě začíná na straně 18.